Sant Julià tanca el 2022 amb dos milions de superàvit i quatre milions menys d’endeutament

El deute del comú se situa a 31 de desembre passat en 8,7 milions d’euros amb una rebaixa de més de quatre milions gràcies els nous criteris de comptabilitat sobre els balanços de les societats participades

Josep Majoral dirigint-se a Cerni Cairat durant el debat sobre la liquidació del pressupost.
Josep Majoral dirigint-se a Cerni Cairat durant el debat sobre la liquidació del pressupost. Toni Solanelles

El comú de Sant Julià ha tancat l’exercici 2022 amb pràcticament dos milions d’euros de superàvit (1.969.983 euros) gràcies a un increment no previst dels ingressos procedents de l’activitat immobiliària i ha dut a terme, també, una important rebaixa, de més de quatre milions, del deute acumulat, que se situava el darrer dia de l’any passat en 8,7 milions d’euros. La rebaixa de l’endeutament és en gran part producte dels nous criteris de comptabilitat que permet la llei de finances comunals en relació amb les societats participades.

La liquidació pressupostària de l’exercici passat, ja tancat, ha estat aprovada amb els vots a favor de la majoria d’Unió Laurediana i l’abstenció dels tres consellers de Laurèdia en Comú. El portaveu de la minoria, Cerni Cairat, ha convidat a fer una reflexió sobre els ingressos obtinguts, perquè “no seran sostenibles en el temps” i tot i felicitar la majoria pels resultats també ha criticat la baixa execució de la inversió real prevista i l’elevada xifra d’imports reconduïts cap a l’exercici posterior, una part dels quals derivats de l’incendi al Centre de Congressos tal i com també ha recordat el cònsol major, Josep Majoral.

El màxim mandatari comunal ha afirmat que “els números són tossuts” i, tot i assegurar que es va pel bon camí gràcies al fet de “cordar-se el cinturó”, també ha ressaltat que el volum d’ingressos deguts al sector de la construcció no és un fet que només atengui la parròquia laurediana. Majoral ha convidat els representants de la minoria a fer “una reflexió conjunta” en relació a l’estructura pressupostària i les finances comunals. I és que Cairat ha advertit que els ingressos procedents de la construcció “són finits” i ha demanat buscar fonts de recaptació “més resilients”.

LES XIFRES

La consellera responsable de les finances, Maria Àngels Marfany, ha explicat les macroxifres del 2022. Així, ha exposat que els ingressos van ser de 17.004.575 euros, el que representa una execució del 87,73% del pressupost final i un 17,04% més que l’any anterior, “principalment pels ingressos no previstos de l’impost indirecte sobre transmissions patrimonials i la cessió de terrenys”.

Els ingressos van ser de 17.004.575 euros mentre que el total liquidat de despeses ha estat finalment de 15.034.592 euros, amb 3.279.596 euros corresponents a despeses compromeses pendents de liquidar reconduïdes cap al 2023

La consellera de la majoria ha explicat també que el total compromès de despeses va ser de 18.025.467,74 euros, el que suposa el 93% del pressupost final. El total liquidat de despeses ha estat finalment de 15.034.592 euros, que representa el 77,57% d’execució del pressupost final i “un 10,4% més que l’any anterior”. S’han reconduït crèdits de l’exercici 2022 a l’exercici 2023 per un import de 3.279.596 euros corresponents a despeses compromeses pendents de liquidar.

Aquest ha estat un motiu de crítica del representant de Desperta Laurèdia, que ha dit que ha estat un element definitiu per aconseguir l’elevat superàvit que la majoria ha presentat. Però Majoral ha defensat que no es poden fer miracles i que hi ha hagut imprevistos com el del Centre de Congressos que han alterat una mica el full de ruta. Amb tot, Cerni Cairat ha vingut a dir que a nivell de reconduccions, d’actuacions derivades del foc al centre cultural sols, només es poden comptabilitzar uns 600.000 euros.

Marfany ha continuat explicant que l’import executat d’inversions durant l’any 2022 va ser de 2.642.936, un 45,78% del previst, una circumstància que Cairat també ha lamentat, malgrat que la responsable de Finances ha indicat després que a 31 de desembre la partida compromesa era de 5.009.898 euros, un 86,78% del pressupost final. Dels actius financers, majoritàriament corresponents a la concessió de préstecs a les societats filials, s’ha executat un 100%, disminuint per un import de 74.823,93 euros respecte de l’any anterior.

Mentre que Cairat ha ressaltat els elevats imports reconduïts o la baixa inversió executada més els canvis comptables quant al deute, Majoral ha posat de relleu que “els números són tossuts” i ha remarcat que el comú s’ha cordat ben bé el cinturó

L’endeutament comunal a 31 de desembre, que inclou l’endeutament de les societats participades, se situa en el 60% de l’import disposat, el que representa un total de 8.709.750 euros. Fredament, amb els papers sobre la taula. la reducció de l’endeutament respecte l’any 2021 ha estat de 4.069.620 euros, “en part per la variació en la comptabilització de l’endeutament de les societats, amb la nova llei de finances comunals, que computa l’endeutament que supera l’import dels fons propis de la societat ponderat pel percentatge de participació en el capital social”.

Justament, tot i no restar mèrit a res, Cairat ha posat l’accent al fet que els nous criteris de comptabilització del deute de les societats participades ha facilitat la reducció teòrica del deute i ha ressaltat el cap de la minoria laurediana que de retorn real d’endeutament als bancs hi ha hagut tot just 900.000 euros. Majoral ha destacat que hi havia el compromís a principi de mandat de rebaixar el deute i que aquest segurament passarà de 14 milions a 7 quan s’acabi l’exercici present.

La consellera de Finances, finalment i en un altre punt de l’ordre del dia, també ha informat que de l’execució pressupostària del primer trimestre d’aquest 2023 en ressurt un superàvit provisional de 321.038 euros que deriven d’uns ingressos de 4.113.000 euros, que suposen l’execució del 19% del pressupost, i unes despeses de 3.792.000 que representen un 15% d’execució de l’inicialment previst.

Comentaris (4)

Trending