La Massana preveu que es construeixin “un o dos” immobles d’habitatges de lloguer

El comú aprova la rebaixa al 0% de la cessió urbanística per a les construccions que es destinin a arrendament per a residència habitual i permanent

Una imatge de la sessió matinal de consell de comú.
Una imatge de la sessió matinal de consell de comú. COMÚ DE LA MASSANA

El comú de la Massana espera que rebaixant al 0% la cessió urbanística per a les edificacions que es destinin a arrendament per a residència habitual i permanent en els propers mesos s’iniciï la construcció “d’un o dos” immobles d’habitatges de lloguer. La cònsol major massanenca, Olga Molné, s’ha mostrat optimista sobre els efectes que tindrà la decisió acordada aquest divendres en una sessió extraordinària de consell comunal que tenia per únic objectiu aprovar la rebaixa esmentada.

Les esmentades construccions, en sòl urbà consolidat en cas de llicencies d’obres que tinguin per finalitat la construcció d’edificis destinats al lloguer, sempre com a residència habitual, no estaran sotmeses al pagament de la cessió obligatòria del sòl o del seu equivalent econòmic durant un període de vint mesos. Molné ha afirmat que l’aprovació d’aquest decret respon a una finalitat molt clara: afavorir l’increment de pisos de lloguer. La cònsol ha remarcat que el país pateix una problemàtica evident amb l’habitatge, ja que la demanda és superior a l’oferta, i considera que “tots hem de contribuir a trobar una solució perquè tothom pugui trobar un habitatge digne”.

Els promotors que s’adhereixin a aquesta exempció, que estarà en vigor durant vint mesos a partir de la seva publicació al BOPA, hauran d’iniciar l’obra en un termini màxim de cinc mesos a comptar de la data d’atorgament de la llicència

La mandatària massanenca, que ha explicat que abans de prendre la decisió s’ha sondejat el sector immobiliari per comprovar que hi ha un interès en construir habitatges destinats al lloguer i també s’ha demanat l’opinió a diferents associacions de caràcter social, ha afirmat que “deixarem de tenir uns ingressos”, encara que això és en la teoria, perquè en la pràctica com que fa temps que no es promouen a la Massana cap immoble d’aquestes característiques, no s’ha percebut tampoc cap mena d’ingrés.

Els promotors que s’adhereixin a aquesta exempció, que estarà en vigor durant vint mesos a partir de la seva publicació al BOPA, hauran d’iniciar l’obra en un termini màxim de cinc mesos a comptar de la data d’atorgament de la llicència. També es poden beneficiar de la mesura les sol·licituds de construcció que ja estan en curs de tramitació administrativa. Les obres han d’estar finalitzades en un termini màxim de tres anys.

La reducció al 0% només serà aplicable en el cas d’edificis destinats íntegrament a habitatges plurifamiliars en règim de lloguer per a residència habitual, amb les úniques excepcions dels locals comercials a la planta baixa, soterranis, aparcaments i trasters. El propietari de l’edifici té dret a reservar-se un pis per a ús propi. Aquestes clàusules s’han de mantenir durant un mínim de deu anys a comptar de l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat.

Comentaris

Trending