El comú de Sant Julià de Lòria acaba la zona urbana del cadastre per a iniciar la rural

La recollida de dades servirà per posar al dia un registre que està totalment desfasat perquè es va elaborar sense incorporar-hi documentació gràfica i plànols topogràfics, de manera que la situació i la superfície dels terrenys inscrits únicament són aproximades

Comentaris

Vista aèria de Sant Julià de Lòria.
Vista aèria de Sant Julià de Lòria.

El comú de Sant Julià de Lòria ja ha completat la recollida de dades del cadastre de la zona urbana amb els quarts, i ara falta el de la rural que es tancarà durant la propera legislatura. El seu manteniment i la gestió es duen a terme per mitjà de declaracions, de sol·licituds i de comunicacions que són els instruments que l'ordinació estableix per obtenir les dades necessàries per actualitzar-lo.

El cadastre de Sant Julià de Lòria estava totalment desfasat tant per la seva manca d'actualització com perquè es va elaborar sense incorporar-hi documentació gràfica i plànols topogràfics, de manera que la situació i la superfície dels terrenys inscrits únicament són aproximades. A més, aquest cadastre no conté les propietats urbanes a partir de l'expansió que ha experimentat aquest sector en els darrers anys com a conseqüència del desenvolupament a la parroquia del règim de propietat horitzontal.

El nou cadastre estableix l'obligatorietat d'inscripció de tots els béns immobles radicats al territori de la parròquia i de les seves alteracions físiques i jurídiques, introduint els conceptes d'unitat i de referència cadastrals com a elements nuclears a partir dels quals s'estructura el cadastre, complementatsamb la definició dels titulars cadastrals i dels drets sobre els béns immoblesque han de ser objecte d'inscripció.

El comú va posar en marxa l’any 2020 la comissió del Cadastre que es va veure condicionada al seu inici per la pandèmia. Aquesta comissió està integrada pels cònsols i per tots els consellers, inclosos els de la minoria de Desperta Laurèdia. També en formen part un tècnic de la corporació i la UTE SJL que és l'encarregada dels treballs de camp per a l’obtenció de dades i formació de la cartografia cadastral del comú.

Els treballs van començar als quarts i després es van traslladar al centre urbà. Ara arriba una de les parts més complicades de la feina que és la part rural ja que la parròquia disposa de moltes finques agrícoles amb molts metres quadrats d’extensió.

El cadastre és un registre administratiu en el qual s'inscriuen els béns immobles situats en una parroquia i se'n descriuen les característiques físiques, jurídiques i econòmiques.

Comentaris

Trending