Nova mobilització dels sindicats dels cossos uniformats perquè els funcionaris cobrin el dia 25 la baixa

Gairebé mig any després d’anunciar una solució al que consideren un problema, encara no hi ha res clar i l’informe que havia de donar respostes a certs dubtes encara no està elaborat

Representants sindicals de cossos uniformats en una compareixença pública anterior.
Representants sindicals de cossos uniformats en una compareixença pública anterior.
Els representants dels sindicats dels cossos uniformats tornaran a mobilitzar-se per tal de mirar de sacsejar la mútua de malaltia dels funcionaris i aconseguir que les prestacions de baixa es puguin cobrar el dia 25 de cada mes, igual com es cobren les nòmines. Després del daltabaix que va ocasionar el canvi de sistema i algunes disfuncions que hi va haver entre Funció Pública i la CASS, a final de l’any passat es va acordar que es miraria la viabilitat que les baixes es poguessin cobrar, igual que els salaris, el 25 de cada mes. Gairebé mig després no hi ha hagut cap mena de resposta ni menys encara cap solució a aquesta qüestió.

Per aquest motiu, diversos sindicalistes s’han reunit aquest dimarts amb l’objectiu de posar en comú algunes problemàtiques i mirar de reactivar la qüestió, “que no beneficia només els treballadors dels cossos uniformats, va en favor de tots els mutualistes”. En aquest sentit, el que havien demanat els col·lectius sindicals de bombers, policia, duaners… és que gràcies a l’important superàvit que té, la mútua avancés els diners que ha d’aportar la CASS per a cada baixa i, amb posterioritat, una vegada el funcionari rebi el que li pertoca de la Seguretat Social, sigui el treballador qui retorni els diners a l’ens mutual.

“Hi ha el dubte, el temor, que hi hagi qui no retorni aquests diners. Però la situació és senzilla: si algú no ho retorno, és apropiació indeguda. I per la via de la Llei de la Funció Pública es pot obrir un expedient i, fins i tot, actuar per la via penal. Quan s’actuï contra el primer defraudador, no hi haurà més casos si és que algun n’hi ha”, han assegurat les fonts. Actualment, segons els consultats, la mútua disposa d’un sobrant d’1,3 milions d’euros i després de collar als deutors, la xifra de funcionaris que encara deuen diners a l’ens s’hauria reduït molt notablement i queden molt pocs treballadors públics que no hagin retornat allò que no els pertocava i van rebre.

Els sindicalistes fan el ‘mea culpa’ per les pugnes internes a la comissió gestora de mútua de malaltia que la torna inoperativa en moltes ocasions

Els sindicats, tots, estan a l’espera d’un informe de Deloitte, que havia d’analitzar la viabilitat de diversos aspectes que es van sol·licitar per al millor funcionament de la mútua. Malgrat que al seu dia es va dir que en qüestió d’algunes setmanes o un mes a tot estirar el treball estaria elaborat, cinc mesos després encara els sindicats dels cossos uniformats no en tenen notícies, situació que també indica els representants sindicals que, a més a més, han sabut que la consultora escollida va presentar un pressupost més car que la d’una altra empresa contactada.

Els sindicalistes també haurien fet el ‘mea culpa’ en relació al mal clima que es viu internament en la comissió gestora de la mútua, que “fa que hi hagi una inoperativitat alarmant que, al final, el que fa és perjudicar el mutualista, que no entén de disputes internes”. En aquest sentit, la ‘batalla’ oberta entre la presidència de la junta, encarnada en la figura de Yolanda Font, i el representant dels cossos uniformats, Joan Torra, no ajudaria a la normalització de la situació i el bon funcionament de l’ens mutual. “La mútua no pot ser el cau de ningú”, han assegurat les fonts. 

Durant la reunió dels sindicalistes uniformats, una de les propostes que han sorgit és el fet de demanar la dimissió de tots els membres de la comissió gestora i que es tornin a designar o escollir nous representants, sense que cap d’ells pugui ser algun dels actuals membres de la junta. També se li ha demanat en algun cas a Torra que plegui i deixi pas a cares noves que no suposin un fre. Alguns dels sindicats dels cossos uniformats també procediran a sol·licitar formalment les actes de les reunions mantingudes per la comissió que gestiona la mútua atès que a Torra li són negades amb l’argument que com que ell, en nom de l’associació que representa (ABA), va iniciar un procés contra la mútua.

Entre els col·lectius no hi ha unanimitat sobre la necessitat d’exigir que es pugui cotitzar a l’ens mutual per absolutament tots els complements remuneradors

Les associacions professionals que representen els bombers van exigir que es pogués cotitzar per absolutament tots els conceptes retributius que hi ha en qualsevol àmbit de l’administració. I no només per aquells complements o primes que són transversals. En aquesta demanda en concret, sobretot en formalitzar-la i defensar-la, no hi ha un acord total entre tots els sindicats uniformats. En aquest cas concret, per exemple el sindicat policial CFPA ha demanat prudència i que abans de demanar res cal saber l’impacte econòmic que tindria la mesura plantejada pels bombers. Ha de ser l’informe de Deloitte el que clarifiqui aquest aspecte.  

Sí que sembla clar que hi ha unanimitat en el fet que els treballadors no poden rebre menys del que la CASS els reté. I és que a la Seguretat Social sí que es cotitza per tots els conceptes. I, al final, el funcionari mutualista, quan rep la paga de baixa, aquesta remuneració surt tant de l’aportació de la CASS, on sí es cotitza tot, com de la mútua, on només es reconeixen alguns complements i primes. És clar i objectiu que, de mitjana i en global, són els cossos uniformats els que més aporten a la caixa mutual perquè són els que tenen les remuneracions més elevades. També és cert que habitualment són els que es posen més de baixa.

Comentaris

Trending