Només un de cada deu desplaçaments que es fan diàriament al país es fa amb transport públic

Un estudi estableix que diàriament es realitzen de mitjana 135.500 desplaçaments de vehicles al Principat

-
-
De tots els desplaçaments de mobilitat que es van interiorment al Principat diàriament, només un es fa en transport públic. Així ho estableix el ‘Pla de Mobilitat de la Vall Central d’Andorra’ en una de les primeres conclusions. El ministeri d’Ordenament Territorial, com a titular del departament de Mobilitat, i conjuntament amb altres departaments i organismes públics està treballant amb l’objectiu de revertir la situació i aconseguir reduir l’elevat ús del vehicle privat.

Tradicionalment el Principat d’Andorra, per la seva orografia, característiques geogràfiques i entorn, ha comportat que l’automòbil adquireixi una especial rellevància alhora de fer els desplaçaments de mobilitat. Diàriament es realitzen de mitjana, segons els estudis de què es disposa, 135.500 desplaçaments de vehicles. A més, Andorra rep la visita de prop de 4.500.000 de vehicles estrangers cada any, especialment concentrats en caps de setmana i dies i/o períodes festius. Aquest fet, en gran part, és l’origen de situacions complexes de trànsit en períodes punta sobre les que es necessari actuar. 

De les primeres conclusions del ‘Pla de Mobilitat de la Vall Central d’Andorra’ se’n desprèn que cal interactuar pedagògicament per revertir la tendència exponencial de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments diaris de mobilitat. I és que segons l’esmentat informe, actualment el 67,10% dels desplaçaments són realitzats amb vehicle privat, front el 10,40% que es realitzen en transport públic i el 22,6 % que és fan caminant. L’administració pretén potenciar una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i també vol donar més protagonisme al vianant com element més feble de la via pública. 

Amb tot la voluntat, en aquest cas de Mobilitat, és contractar un servei d’assistència tècnica en matèria de trànsit que doni un suport permanent al departament. L’objectiu del contracte que es pretén, entre altres, és el de mantenir i utilitzar models de simulació de trànsit macro (a nivell de país) i micro (en una zona determinada) els quals hauran de permetre anticipar situacions de conflicte a l’entorn de la mobilitat andorrana. S’hauran de realitzar propostes i estudis encaminats a determinar les causes de conflictivitat viària i les seves solucions. 

 

Comentaris (1)

Trending