Multa de 64.800 euros al pilot resident Pol Espargaró per conduir ‘sense punts’ a Espanya tot i tenir permís andorrà

El motociclista va retornar al seu dia el carnet espanyol pel bescanvi amb el del Principat, però les autoritats de trànsit veïnes li van retirar la vigència a la llicència per l’acumulació d’infraccions

-
-
El pilot resident Pol Espargaró haurà de pagar 64.800 euros de multa per haver estat enxampat a Granollers, la seva ciutat natal, conduint sense punts en el carnet espanyol. El motociclista va al·legar que ell tenia vigent el permís andorrà i que l’espanyol l’havia lliurat pel bescanvi. Però la Justícia espanyola diu que no val un carnet extracomunitari mentre s’han anat cometent infraccions en territori espanyol que van fer que les autoritats en matèria de trànsit al país veí anessin restant punts a Espargaró. 

La sala penal del Tribunal Suprem ha dictat una sentència -que confirma les decisions judicials anteriors i també la multa imposada al pilot- en la qual estableix que és delicte conduir per Espanya amb un permís de conduir espanyol sense vigència per la pèrdua total dels punts legalment assignats, encara que el conductor posseeixi un carnet d'un país extracomunitari que estigui en vigor. El tribunal afirma que "pretendre que els permisos atorgats per tercers països i inicialment vàlids, conservin 1 immutable validesa a Espanya mentre no sobrevingui la caducitat que el país d'emissió hagi volgut atorgar-li, gaudint a més d'una semi-immunitat enfront del règim viari i de conducció vigent a Espanya, és una conclusió jurídica mancada de tot fonament".

El Suprem espanyol sentencia que tot conductor que circula per Espanya està sotmès al sistema de pèrdua de punts respecte de les infraccions perpetrades o que es perpetrin a l’Estat espanyol

En la seva sentència, la sala ha confirmat la condemna al pagament d'una multa de 64.800 euros a Pol Espargaró Vila per conduir el seu vehicle per Granollers (Barcelona) el 2016, malgrat que la Direcció General de Trànsit (DGT) li havia notificat mesos abans la pèrdua de la vigència del carnet, després de quedar-se sense punts per cometre diverses infraccions. El tribunal desestima el recurs de cassació presentat pel condemnat contra la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona que va confirmar la pena que li va imposar un jutjat de Granollers per un delicte de l'article 384 del Codi penal espanyol, que castiga la conducció de qualsevol vehicle motoritzat sense permís o llicència vigent, entre altres motius, per la pèrdua total dels punts.

El recurrent es va treure a Espanya el carnet de conduir en 2009, però, després de fixar el 2014 la seva residència a Andorra, va obtenir per bescanvi el permís de conduir andorrà, que caducava el 2024, i va lliurar l'espanyol a les autoritats del Principat per la seva devolució a les autoritats espanyoles. El 12 de juliol de 2016 la DGT li va notificar personalment la pèrdua de vigència del permís de conduir en haver-se quedat sense punts. Malgrat això, tres mesos després, va ser sorprès per la Policia Local conduint per aquesta ciutat catalana.

Pol Espargaró al·legava en el recurs de cassació plantejat contra la sentència recorreguda que la resolució de la DGT, en què es basa la condemna, va recaure sobre un permís de conduir inexistent (l'espanyol) ja que l'havia canviat prèviament per un altre (l'andorrà ) i havia estat retornat a les autoritats espanyoles. La sala rebutja l'al·legació del recurrent ja que la declaració de pèrdua de vigència del carnet li va ser notificada personalment a l'acusat d'acord amb l'article 37 del Reglament de Conductors, i se li va advertir expressament que no tenia autorització administrativa per a conduir i que la conducció en aquestes condicions constituiria la infracció penal de l'article 384 del Codi penal. 

Espargaró es va treure el carnet al país veí el 2009, i quan es va establir al Principat, el 2014, va bescanviar el document pel que expedeix Andorra, i que es vàlid fins al 2024

En la sentència, de la qual ha estat ponent el controvertit magistrat Pablo Llarena, la sala indica que tot conductor que circula per Espanya, encara que com en aquest cas tingui un permís de conduir d'Andorra, està sotmès al sistema de pèrdua de punts respecte de les infraccions perpetrades o que es perpetrin a l’Estat espanyol. Afegeix que, tot i que es tracti de conductors que no hagin incomplert l'obligació de canviar el permís estranger i mantinguin per això la validesa del permís original (conductors que transitin per Espanya tenint una residència reial en un altre Estat, o els que hagin adquirit la residència espanyola quan no hagin transcorregut sis mesos des això), "són conductors sotmesos a Espanya al sistema de punts fixat pel nostre ordenament jurídic".

Per això, el tribunal considera que quan cometin en el territori nacional infraccions que suposin la pèrdua de punts i hagin ingressat en el Registre de conductors i infractors, "no són aliens al sistema de retirada del permís. Cap raó existiria perquè el sistema administratiu de protecció de la seguretat viària es desactivi per aquests conductors quan circulen per les carreteres o les vies urbanes espanyoles; com tampoc es pot entendre que, només en aquest supòsit, el nostre sistema penal s'inhibeixi de donar protecció al bé jurídic davant de comportaments que introdueixen les situacions de risc de major rellevància".

Comentaris (8)

Trending