El parc automobilístic supera els 95.000 vehicles amb un increment dels elèctrics i dels híbrids

L'antiguitat mitjana es situa en els 15,6 anys i continua la tendència alcista reguistrada els darrers anys, mentre que en data 31 de desembre de 2022 havia 1.168 vehicles per cada 1.000 habitants

Vehicles estacionats a l'aparcament del Parc Central.
Vehicles estacionats a l'aparcament del Parc Central. Toni Solanelles

El parc automòbil a 31 de desembre del 2022 era de 95.320 vehicles, xifra que representa un augment de 2.185 unitats respecte a finals de l’any 2021. Destacar l’increment dels 100% elèctrics que ja suposen el 0,8% del total del parc i dels híbrids que sobrepassen les 2.000 unitats. L’antiguitat mitjana s’ha situat en els 15,6 anys, continuant la tendència progressiva registrada els darrers anys.

El nombre de turismes arriba a les 64.242 unitats, amb un creixement del 2,2%, mentre que hi ha 600 motocicletes i ciclomotors més que fa un any arribant a les 17.753. També s’ha incrementat el volum de camions i camionetes, un 2,3%, situant el nombre total en gairebé 6.700.

Pel tipus d’energia, pràcticament tots els grups presenten una variació positiva, excepte els que funcionen amb gasoil que disminueixen en 222 unitats. Els vehicles 100% elèctrics han experimentat un creixement important en els darrers anys fins a situar-se en 734 vers els 365 del 2019. Respecte als híbrids, tant els endollables com els que no ho són, creix el nombre global amb 695.

Segons l’informe del departament d’Estadística, l’antiguitat mitjana del parc mòbil és de 15,6 anys, el que representa un increment de l’1,7% respecte al 2021. Ateses les dades de tancament del 2022 i segons el tipus de vehicle, hi ha 787 turismes, 218 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.168 vehicles per cada 1.000 habitants. Les ràtios de turismes i vehicles per cada 1.000 habitants decreixen lleugerament respecte a les dades de l’any 2021, mentre que la de les motocicletes i ciclomotors augmenta un 0,9%.

INCREMENT DELS CONDUCTORS

D’altra banda, el nombre de persones amb permís de conduir era de 53.457, el que significa un increment del 2,6%. Les dones amb el carnet per a conduir vehicles suposen el 41,3% del total amb una xifra que supera les 23.000. Pel que fa a l’edat de les persones amb permís, el grup amb dades significatives que augmenta més és el de majors de 60 anys (+660 permisos), amb un +5,9%. L’únic grup que disminueix és el de 16-19 anys i no de manera significativa (-49 respecte a l’any anterior).

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending