Més de dos milions d’euros en ajuts a l’habitatge de lloguer

El Govern modifica el sistema de gestió d’ajuts i els beneficiaris no hauran de presentar els rebuts de gener, febrer i març fins que no s’hagi superat la crisi del coronavirus

-
-

El Govern ha aprovat l’atorgament de més de dos milions d’euros en ajuts a l’habitatge de lloguer. Des de l’executiu, s’han aprovat més de mil sol·licituds, el 74% del tota de les presentades. La xifra suposa un increment en comparació als 1,95 entregats en la convocatòria del 2019.

En total, s’havien rebut 1.454 peticions i s’ha donat resposta positiva a 1.072, per un valor total de 2,01 milions d’euros. Per tant, hi ha més beneficiaris que l’any passat (1.057) i es repartirà major subvenció.

A banda, s’ha provat un sistema diferent en la gestió dels ajuts, que s’adapti a la situació excepcional provocada per la crisi del coronavirus. En concret, les persones que tinguin aprovada la sol·licitud no hauran de desplaçar-se als serveis de tràmits de Govern o dels comuns per presentar els rebuts corresponents als mesos de gener, febrer, març i  d’abril del 2020. 

 D’aquesta manera, es tindrà en compte la documentació relativa al lloguer aportada pels beneficiaris en el procés de la sol·licitud. És a dir, el pagament d’aquests rebuts es tramitarà d’ofici. Per tal que la persona o família pugui continuar percebent l’ajut, s’hauran de presentar els rebuts corresponents als mesos mencionats una vegada finalitzi la situació de crisi sanitària. 

Comentaris (4)

Trending