Al Madriu s’hi podran construir nous refugis, centres d’interpretació o bordes per a turisme rural

L’ordinació acordada per comuns i comissió de gestió estableix aquestes excepcions a la prohibició general d’edificar a l’espai natural, al qual es podria limitar l’accés si un informe tècnic certifica que es frega el màxim de càrrega de visitants

Excursionistes a la zona de Fontverd, a la vall del Madriu.
Excursionistes a la zona de Fontverd, a la vall del Madriu.

Per norma general, a la Vall del Madriu no es podran construir més edificis. Ho marca l’ordinació reguladora acordada pels quatre comuns amb territori a l’espai natural i la comissió de gestió. Ara bé, el text estableix excepcions molt vinculades al turisme. Govern o corporacions parroquials podran tirar endavant nous refugis o centres d’interpretació i els cortalans podran edificar bordes destinades a allotjament. A banda, es preveu la limitació d’accés de visitants, això sí, sempre justificada per un estudi que demostri que se supera la càrrega turística màxima.

El text està pendent de l’aprovació dels plens de tots els comuns que tenen territori a la vall per entrar en vigor. Andorra la Vella i Encamp ja l’han validat i al llarg dels pròxims dies està previst que ho facin Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella. Un cop aprovat per totes les corporacions, es publicarà al BOPA i, ja el dia següent, entrarà en vigor. Per tant, aquest estiu, si res en torça, ja seria d’aplicació.

Compareixença per anunciar el consens sobre l'ordinació.

Relacionat

L’accés rodat queda prohibit al Madriu i s’obre la porta a limitar-ne l’entrada de visitants

L’ordinació, a la qual ha tingut accés Altaveu, regula diferents aspectes. I, entre ells, estableix, en el seu article 10 un “principi general de prohibició de noves construccions” com també de campaments de caçadors. Això sí, estableix diverses excepcions, totes amb una certa voluntat de permetre el turisme al Madriu.

Així, per un costat, s’indica que “queda exclosa d’aquesta prohibició la construcció, per part del Govern o dels comuns, de refugis i de centres d’interpretació de la vall amb objectiu turístic i/o pedagògic”. Es demana, però, prèviament “l’acord de la comissió de gestió”.

Les bordes que impulsin els cortalans hauran de comptar amb una autotització del comú avalada per un informe previ viculant tant de la comissió de gestió com del ministeri de Cultura

També es permet “la construcció, per part dels cortalans, de bordes noves destinades a l’allotjament turístic de tipus rural”. S’estableix com a condició que “aquestes siguin totalment compatibles amb l’entorn i adequades a l’arquitectura tradicional de les bordes i disposin de les autoritzacions administratives corresponents”. Les llicències s’hauran de demanar als comuns i aquests, abans de decidir, hauran de demanar un “informe previ vinculant” tant a la comissió de gestió com al ministeri de Cultura”.

També es deixa clar que “tota nova construcció ha de presentar el menor impacte possible sobre el medi natural i cultural i ser totalment compatible amb l’entorn”. Per garantir-ho, es requerirà un informe previ d’impacte ambiental.

Accés lliure... per ara

Un altre punt clau de l’ordinació és la regulació de l’accés. Per ara, serà sense límits per a les persones que hi vaig a peu, sense, però, tancar l’opció que, en un futur, s’hagi d’impulsar un sistema d’autorització prèvia. Això sí, caldrà que uns estudis tècnics ho validin. En concret, que indiquen que “s’està arribant a la càrrega turística màxima”, segons s’estableix en l’apartat 2 de l’article 5. També s’avisa que “els visitants han d’emportar-se totes les seves deixalles i residus generats, incloses les restes alimentàries biodegradables, i deixar l’espai en perfecte estat, sense cap rastre de la seva presència i/o de la pernoctació”.

La normativa permet als comuns donar el vistiplau a la celebració de proves esportives a la vall, com ara curses de muntanya

L’accés rodat queda estrictament prohibit, sigui amb vehicles motoritzats o no. Això sí, hi ha unes exclusions a aquesta normativa, com ara efectius dels cossos de seguretat o dels bombers, vehicles comunals o del Govern que estiguin prestant un servei públic, el que siguin dels gestors del refugi guardat o altres allotjaments turístics autoritzats sempre que hi arribin per l’avituallament de les instal·lacions durant “el període d’innivació” o privats, amb prèvia autorització, “en cas de detectar a la vall caps de bestiar malalts o morts o per altra situació de reconeguda urgència o necessitat”.

Pel que fa al sobrevol del Madriu, ho podran fer els helicòpters, que també tindran la possibilitat d’aterrar “per treballs d’obres, salvament, gestió i avituallament dels refugis i allotjaments turístics autoritzats, prevenció i extinció d’incendis i similars”. Tenen l’opció de pujar visitants, però sempre amb autorització comunal i amb un informe previ de la comissió de gestió. Per fer volar drons sobre l’espai, caldrà un permís previ.

L’ordinació obre la porta a la possibilitat que els comuns puguin autoritzar que la vall sigui escenari d’activitats esportives, com ara curses de muntanya. S’haurà de sol·licitar prèviament amb tota una sèrie de documentació: “Ha d’incloure, com a mínim, i de forma detallada el tipus d’activitat que es pretén organitzar a la vall, la identitat i les dades completes de l’entitat organitzadora, la data i horaris de l’activitat prevista, la seva ubicació o el seu recorregut, el nombre màxim de participants i de colꞏlaboradors que accediran a la vall, les mesures de  seguretat previstes de cara a l’activitat i a la protecció del medi ambient, així com una pòlissa d’assegurances que cobreixi l’esdeveniment o l’activitat, així com els danys que se’n puguin derivar”.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending