Creixen les infraccions vinculades als gossos perillosos

Al llarg del 2022, els banders van obrir fins a 48 atestats, la majoria d’ells perquè l’animal no portava, tal com indica la normativa, el morrió ben posat

Comentaris

Us gos potencialment perillós amb murrió.
Us gos potencialment perillós amb murrió.

Els banders van veure incrementada de forma notable la seva feina durant l’any passat. Segons el balanç facilitat pel Govern, els efectius del cos van fer un total de 1.711 actuacions. Això representa un increment del 30% en comparació al 2021. Paral·lelament, també es destaca que ha augmentat el nombre de trucades rebudes per part de la ciutadania, fins a un total de 2.764. És la més alta registrada mai. Pel que fa a les infraccions, cal posar en relleu l’increment de les vinculades a gossos perillosos.

Des de l’executiu s’ha aprofitat aquestes xifres per treure pit de la tasca del cos. “Aquestes dades demostren que la població cada vegada té més coneixement i consciència de la tasca que desenvolupen, que té l’objectiu i vocació d’impulsar accions encaminades a la protecció i a la conservació del medi natural al servei de la comunitat”, s’ha volgut destacar. Aquest darrer punt s’evidencia amb el fet que les trucades hi ha un creixement del 9,5% en comparació al 2021. Sis de cada deu han provocat alguna intervenció. Aquestes, per cert, es concentren entre juny i setembre.

Des del Govern es considera que hi ha un seguiment més exhaustiu per part dels ciutadans de les normatives relacionades amb les competències del cos. Això es constataria pel fet que malgrat que el nombre de controls s’ha mantingut, el d’infraccions ha caigut. Pel que fa a la pesca, dels 644 realitzats, només s’han hagut de fer 7 atestats.

Pel que fa als controls al tomb de la caça, aquests han incrementat fins a arribar a la xifra de 934, a causa també de l’augment de les peces permeses en diferents plans de caça (isard, mufló cabirol), i espècies de caça regulables (porc senglar). Els atestats en aquesta matèria s’han vist augmentats per infraccions lleus, com no retornar les anelles en el període establert. Per aquest motiu, s’ha intensificat  també la comunicació amb la Federació de Caça i Pesca per divulgar, informar i prevenir possibles infraccions.

En el cas dels atestats per infraccions per a la tinença de gossos perillosos, la memòria anual apunta un increment, després de finalitzar el període d’informació i divulgació dels nous punts contemplats al Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i potencialment perillosos que es va aprovar el 2021. La major part de les infraccions estan relacionades amb no portar el morrió degudament posat i anar deslligat. En total, s’han obert 48 atestats.

Així mateix, i referent al conveni signat amb el comú de Sant Julià de Lòria relatiu al control dels vehicles motoritzats al medi natural, s’han realitzat 4 atestats, amb un total de 67 vigilàncies per a la prevenció d’infraccions sobre la normativa. Finalment, i pel que fa als atestats per infraccions al Reglament regulador de les enceses de foc, aquest 2022 s’han registrat un total de 14 denúncies relacionades amb un any amb períodes importants de perill d’incendi a causa de la sequera.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending