Els banders no cobrarien un complement pel port excepcional d’arma curta que Govern troba necessari

La ministra de Medi Ambient posa a títol d’exemple que per la sedació d’un gos potencialment perillós cal un armament com el que està aixecant polèmica tant entre els caçadors com al Consell General

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, en una imatge d'arxiu.
La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, en una imatge d'arxiu. ARXIU

Els banders no seran un cos armat i tampoc cobraran un complement especial pel port d’arma excepcional que el Govern considera que és necessari per desenvolupar algunes de les funcions que el cos rural té ara assignades. Així ho assegura la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, en una resposta parlamentària a pregunta del conseller de Terceravia Oliver Alís. El fet que els banders puguin dur o no pistola està generant un notable rebombori tant entre els grups parlamentaris com entre els caçadors.

Amb el termini de presentació d’esmenes al projectes de llei que regula d’entrada la possibilitat que els banders portin de manera excepcional qualsevol tipus d’armament prorrogat, Alís va trametre unes preguntes a la ministra per poder decidir si acaba proposant canvis al text legal o no. Calvó deixa clar que els banders són agent de l’autoritat però no cos armat tot i que ja en l’actualitat, i de manera excepcional, poden portar arma llarga. Si ara es proposen canvis és perquè “el Govern considera que el port excepcional no es pot limitar a una arma llarga per a unes funcions determinades, sinó que és procedent habilitar el Govern perquè reguli, en el Reglament del cos de banders, el port excepcional d’una arma, la categoria, el personal que la pot utilitzar i les seves condicions d’ús, el procediment de lliurament i recepció, la custòdia i les formacions”.

La titular de Medi Ambient manté que “és el reglament del cos de banders el que hauria de regular de forma detallada i limitada l’ús i la categoria de l’arma en funció de cada situació, tal com es fa per als altres cossos especials”

Com a exemples de la necessitat de dur una arma curta, la titular de Medi Ambient explica que  “una arma curta de cinquena categoria és necessària per a la sedació química per injecció a curta distància i en espais tancats, com pot ser en la captura amb sedació d’un gos potencialment perillós, competències atribuïdes al cos de banders en el Decret del 16-7-2014 d’aprovació del Reglament referent al sacrifici dels animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial”. També es recorda que amb els canvis legislatius que hi ha hagut d’un temps cap aquí el cos rural ha de controlar infraccions com ara caçar de nit, caçar amb paranys o caçar il·legalment en zones de frontera. I això “pot implicar situacions que poden posar en risc la integritat dels agents del cos i que, per tant, poden requerir el port d’arma com a element de defensa”.

La ministra no entra sobre quines armes curtes haurien de poder portar els banders atès que d’acord amb el projecte de llei que s’està tramitant, “és el reglament del cos de banders el que hauria de regular de forma detallada i limitada l’ús i la categoria de l’arma en funció de cada situació, tal com es fa per als altres cossos especials”. Sílvia Calvó també aclareix que no hi hauria cap canvi en la graella salarial i que el “fet que el port de l’arma sigui excepcional, i en cap cas el cos sigui considerat com a institució armada amb un port continuat d’arma, no repercutiria en el complement específic definit a la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública”, amb la qual cosa, per tant, no hi hauria d’haver cap plus.

Comentaris

Trending