L'USd'A denuncia ara "l'abús" de les guàrdies localitzables per part de la concessionària del transport sanitari

Comentaris

La Unió Sindical d’Andorra (USd’A) ha posat de manifest una nova i presumpta irregularitat laboral més en relació amb l’empresa Ambulàncies del Pirineu (ADP), que té la concessió del transport sanitari no urgent. En aquest cas, el col·lectiu sindical, que representa els interessos de la pràctica totalitat de la companyia, ha denunciat “l’ús i l’abús de les hores de localització” del personal, que ha portat l’empresa a passar d’utilitzar les hores localitzables per realitzar exclusivament serveis externs a ser usades per fer qualsevol altra tasca que l’empresa cregués convenient, com per exemple portar vehicles a passar la ITV, a canviar rodes o a fer revisions mecàniques. 

Segons l’USd’A, que lamenta “una vegada més l’actitud dels responsables implicats i dels que intervenen” en la gestió del transport sanitari, i entre els quals esmenta el ministeri de Salut, el ministeri d’Interior i el SAAS, en alguns casos s’han superat les 1.000 hores individuals de localització per treballador, “sense establir cap limitació, ni pactada ni escrita al respecte. Això comporta la impossibilitat dels treballadors de conciliar vida laboral i familiar, el dia que no estan de guàrdia presencial, que correspon a 1.800 hores, l’empresa els col·loca de guàrdia localitzable trobant-se a disposició de l’empresa en tot moment”. El col·lectiu sindical hi afegeix que “l’empresa realitza la planificació mensual sense establir el dia festiu setmanal obligatori i com és el cas dels darrers mesos la planificació s’ha canviat en dos mesos 14 vegades d’un dia per l’altre, la conciliació esdevé impossible”.

En un comunicat, l’USd’A destaca que “cal afegir l’incompliment d’establir un període de descans entre la jornada presencial i localitzable d’un mínim de 12 hores, com també estableix el mateix pla director de transport sanitari, aprovat pel consell directiu del SAAS. Cal recordar que estem parlant del transport sanitari extern i el secundari no programat (a més dels trasllats dels centres d’atenció de pistes d’esquí a urgències)”. A més a més es remarca que “el Codi de relacions laborals obliga ha pactar expressament, per escrit, en el contracte el temps de disposició, això en el cas dels treballadors del servei de transport  no s’ha fet, fem totals de 2800 hores a disposició de l’empresa”.

Comentaris

Trending