L’OSCE constata que per norma general el procés electoral a Andorra respecta els principals cànons democràtics

Tot i detectar petites disfuncions que deixa clar que són aïllades, l'organisme internacional declina fer cap recomanació davant el bon funcionament global

-
-
L’Oficina per les Institucions Democràtiques i els Drets Humans (ODIHR) de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) no fa cap recomanació especial en relació amb la celebració de les properes eleccions generals en considerar que, per norma general, es garanteix un procés democràtic amb respecte a les lliberts fonamentals i la transparència. Això no treu que hi hagi petites qüestions que es puguin tenir en compte per millorar la legislació en matèria electoral.

L’esmentada institució acaba de fer públic el seu informe arran de la visita de dos observadors seus al Principat fa tot just cinc setmanes. L’ODIHR recull en el seu treball, per exemple, les queixes d’alguns dels contactes en relació, per exemple, que hi ha molt poc marge formal -cinc dies hàbils- per a la configuració de les candidatures des que s’activa el procés electoral. També es refereix, per exemple, al fet que hi ha poques dones que participin de la vida política i no hi ha cap legislació que fomenti aquesta participació. I deixa clar que en contra del que recomana la pròpia OSCE no hi ha cap observador internacional que faci seguiment de la jornada electoral pròpiament dita.

No obstant totes algunes petites remarques, que deixa clar que són qüestions aïllades, l’organisme de l’OSCE deixa clar que aspectes com el cens electoral o el recompte posterior són, de manera general, transparents i ajustats a la normativa. També que el finançament públic permet mantenir una activitat política més àmplia igual com, posa de relleu, els mitjans de comunicació no solen tenir problemes per accedir als candidats i exercir la seva funció amb lliure criteri.

Per tot plegat, l’ODIHR no fa cap recomanació explícita més enllà d’intentar corregir els petits dèficits detectats amb la voluntat de millorar la legislació amb la matèria, alhora que s’ofereix, si se li demana, a què experts de l’organització puguin fer un seguiment i control del procés postelectoral.

Documents

Comentaris (1)

Trending