L’IPC del 2017 obligarà el Govern a recalcular el pressupost en partides com la dels salaris dels funcionaris

Comentaris

  • L’executiu va fixar les despeses per al 2018 preveient que la inflació seria de l’1,3% quan en realitat ha estat del 2,6%; hi ha capítols pressupostaris que es modifiquen en funció del cost de la vida
  • L’activitat parlamentària se centra aquests dies, justament, en analitzar les previsions comptables fetes pel gabinet demòcrata: liberals i socialdemòcrates consideren que no responen a les necessitats del país
El fet que la inflació, és a dir, l’increment del cost de la vida, s’hagi incrementat molt més del previst, obligarà el Govern, una vegada s’aprovi el pressupost, a fer mans i mànigues per poder complir els compromisos o poder satisfer degudament les despeses que van lligades a l’índex de preus al consum (IPC). Per exemple, els salaris dels funcionaris. I és que el Govern va calcular el pressupost per aquest 2018 tenint en compte que l’IPC seria de l’1,3%. En canvi, la inflació real final, el que la vida es va encarir durant el 2017, va ser del 2,6%. És a dir, el doble del previst. És evident, doncs, que aquelles partides en què la previsió d’increment anava lligada a l’IPC però els càlculs es van fer tenint en compte l’1,3% s’hauran de refer. L’executiu haurà de treure d’una banda per poder posar a l’altra. És clar que no tots els capítols van vinculats a l’increment del cost de la vida, que el darrer exercici tancat va ser molt superior al d’anys anteriors. Per exemple, l’increment del salari mínim no està vinculat a l’IPC. Es va aprovar un augment concret (de 1,5%) que vist com ha acabat sent la puja de l’índex queda per sota de la realitat. En canvi, la remuneració dels funcionaris, malgrat haver-se pressupostat en base a la previsió de l’1,3%, s’haurà de recalcular. Així, la despesa de personal serà més elevada del comptabilitzat. Justament aquests darrers dies el pressupost està generant una intensa activitat parlamentària. Aquest dijous es debaten les esmenes a la totalitat al Consell General. Tres grups o grupuscles parlamentaris han presentat esmenes a la totalitat. Liberals i socialdemòcrates consideren que el pressupost no respon a les necessitats de la població. Així, el grup liberal ara encapçalat per Jordi Gallardo creu que la previsió comptable feta pel Govern demòcrata és “electoralista i dispara les contractacions fixes”. Per als consellers del PS, que el pressupost “no reculli cap mesura ni actuació destinada a pal·liar la complicada situació que es viu al mercat de lloguer ni als salaris més baixos” és una bona mostra que no està en línia amb el que demanda la ciutadania. De la seva part, els parlamentaris liberals escindits també fan una esmena a la totalitat tot posant de relleu una dada més objectiva: el pressupost no respecta la Regla d’or perquè el dèficit fixat en la previsió per al 2018 supera, encara que de poc, el límit màxim establert per llei. Els tres grups i grupuscles més els consellers individuals (l’SDP Víctor Naudi i la independent Sílvia Bonet) han presentat, a més a més, esmenes parcials. Entre els uns, els altres i els de més enllà són un bon grapat les propostes de modificació de les partides pressupostàries que s’han presentat. Totes de diferent naturalesa. Així, els liberals, enfoquen alguns dels seus canvis a fer una gestió del personal més acurada, sense que afecti els cossos especials la racionalització de l’increment de personal fix que es proposa. També vinculat a uniformats, i a la policia exactament, Liberals d’Andorra proposa crear una nova comissaria policial al Pas de la Casa. Potenciar el transport públic a canvi de subvencionar menys els vehicles elèctrics, fer més promoció de la Vall del Madriu, les falles i el romànic o crear el càrrec d’ambaixador no resident al Regne Unit són altres de les mesures previstes per als liberals. Els consellers generals del PS han presentat 60 de parcials, que afecten tant al mateix Govern com a entitats públiques com Andorra Telecom, el Fons de Reserva de Jubilació, FEDA o l’AREB, entre altres. Entre les propostes que es volen introduir al text hi ha la d’establir per llei que no es puguin actualitzar amb l’IPC els lloguers. Així, en l’esmena s’indica que “durant tot l’exercici 2018 queda en suspens l’actualització o la revisió de la renda de tots els contractes d’arrendaments de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les que es destinen a l’exercici d’una activitat de comerç, indústria, professional, d’ensenyament o de qualsevol altra classe”. La mesura “també s’aplica als contractes d’arrendament de garatges i de places d’aparcament”. En una altra esmena, els consellers generals del PS també proposen canviar la Llei d’arrendament de finques urbanes per reduir el preavís actual per abandonar un pis llogat (un mes per cada any o fracció que resti per a la finalització del contracte) a només 30 dies. En el cas dels lloguers de locals de negoci, també es vol reduir-lo a tres mesos –actualment està fixat en dos mesos per cada any o fracció que resti de contracte-. Una altra de les propostes de modificació presentades pel PS fa referència al salari mínim. En concret, es reclama que s’actualitzi “en funció de l’augment de l’IPC per l’exercici 2018” i, al mateix temps, “s’encomana al Govern que prengui les disposicions escaients per fer efectiu aquest canvi tenint en compte que l’actualització no aplicada als salaris meritats durant el període comprés entre l’un de gener del 2018 i l’entra en vigor d’aquesta llei s’hauran de regularitzar a la fi del mes natural immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei”. Des del PS es recorda que, si bé a l’octubre l’executiu ja va aprovar la pujada del salari mínim pel 2018, aquesta va ser només de l’1,5% i, per tant, quedarà àmpliament superada per la inflació, que si es compleix l’IPC avançat, serà del 2,6%. Els escindits liberals proposen un seguit de mesures per gastar menys. No retallar coses excessivament concretes si no estalviar. De fet, els nous consellers del grup mixt provinents de formacions parroquialistes com Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos creuen que s’hauria de fixar un sostre de despesa i a partir d’aquí elaborar el pressupost sense haver de recórrer de manera permanent ja sigui a crear nou deute via dèficits o a haver d’augmentar la pressió fiscal. Dues de les àrees en què els escindits liberals passarien la tisora de forma important són en l’asfaltatge de carrers -en aquest sentit, el conseller general Carles Naudi s’ha demanat si és necessari que cada any s’inverteixin tres milions en asfalt- i la reducció de la inversió prevista per Andorra Telecom. Per exemple, no es veu la necessitat d’haver de destinar tants diners en elements com centraletes, aparells o aplicacions diverses. Finalment, SDP a través del seu representant parlamentari ha presentat tretze esmenes parcials que toquen diverses tecles. Així, per exemple, es proposa reduir els diners destinats a ‘The Cloud’ per tal que Andorra Telecom pugui fer més inversió en millores reals en la xarxa de telecomunicacions. Veient el que considera el “fracàs” d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), SDP proposa retallar el pressupost per a aquesta entitat i, en canvi, preveu dotar de més recursos la UIFAnd. Alhora, proposa incrementar la dotació per fer millores als centres escolars i, en canvi, la formació veu molt preocupant que el Govern pretengui retallar les prestacions econòmiques a partir d’un cert llindar de la prestació.

Comentaris

Trending