L’examen per notari farà ‘revisar’ als aspirants 164 temes

Les proves -teòrica escrita i oral i pràctica escrita- es faran el desembre; el nomenament definitiu de la persona seleccionada no es farà fins a la tardor del 2021

-
-
La prova clau, més enllà del psicotècnic, que hauran d’afrontar els aspirants a notari és un examen dividit en tres parts: teoria, pràctica i llengües. Per a les dues primeres, i a banda de bibliografia, els candidats hauran de saber-se o repassar fins a 164 temes de diverses branques del Dret. Els exàmens, hores d’ara, estan previstos per al mes de desembre d’enguany. El nomenament definitiu de la persona seleccionada, una vegada se li validi la formació que ha de fer no es durà a terme fins a la tardor del 2021.

La convocatòria del concurs ja està activada, i els aspirants a presentar-se al procés de selecció tenen de marge fins al 15 de maig per presentar-se. El plec de bases del concurs-oposició ja està disponible i exposa què és allò que es trobarà l’aspirant. El 80% de la nota, psicotècnic a banda, sortirà del que s’anomena oposició, que és fonamentalment un examen que inclou tres grans aspectes: un examen teòric escrit amb vuit preguntes i tres hores de durada màxima; una exposició teòrica oral d’un quart d’hora; i la resolució de casos pràctics per escrit en un termini màxim de dues hores.

En aquesta fase d’oposició també es valora el coneixement de l’espanyol i el francès. “En cas que el candidat presenti un títol o certificat que acrediti un nivell B2 en llengua francesa i/o espanyola no caldrà que faci la prova d’aquesta llengua i se l’atribuiran els 5 punts per cadascuna de les llengües per a les quals hagi acreditat el títol o certificat escaient.” Per al conjunt de les proves escrites i orals, més enllà d’una àmplia bibliografia, el plec de bases estableix la necessita de tenir fresc un conjunt de fins a 164 temes repartits entre el Dret civil (95), el dret fiscal (13), mercantil (21), notarial (24) i administratiu (11).

Una vegada se seleccioni l’aspirant amb millor nota, que es preveu que es faci el febrer de l’any que ve, l’elegit haurà de seguir una formació de sis mesos abans

Si el 80% de la nota del concurs-oposició surt de la denominada fase de l’oposició, que són les proves exposades, el 20% restant de la valoració s’obté a partir de la fase de concurs. En aquest cas “es valoraran els mèrits indicats en el 'currículum vitae’ aportat per les persones admeses en el procés de selecció, segons el barem i la ponderació” que evidentment contempla el plec de bases. Així, per exemple, “fins a 30 punts per la formació acadèmica acreditada altra que la requerida per aspirar a la funció de notari però que es consideri relacionada amb la professió de notari”.

Altres aspectes i qüestions que es valoren són, fins a 10 punts “per les altres formacions en l’àmbit jurídic”; “fins a 30 punts per l’experiència professional en l’àmbit del dret al Principat d’Andorra”, “fins a 10 punts per l’experiència com a docent o com a ponent en seminaris, conferències, etcètera”; “fins a 10 punts per les publicacions en l’àmbit jurídic”; i “fins a 10 punts en cas de presentar el títol o certificat corresponent que acrediti un nivell B2 en llengua anglesa o altres estrangeres diferents de les que consten en la fase d’oposició”. 

Com s’ha dit, les proves es preveu que es facin el desembre d’aquest any, i el psicotècnic, entre el desembre d’enguany i el gener del 2021. Durant el febrer següent s’hauria de fer pública la selecció de la persona amb la millor puntuació. “Finalitzat el procés de selecció i abans de prendre possessió de les funcions, el notari ha de seguir una formació inicial de sis mesos de durada, incloent-hi pràctiques tutelades en una o més notaries del Principat d’Andorra”. Una vegada emesos els certificats corresponents i, per tant, validada la formació, “el notari pren possessió de les seves funcions després d’haver prestat jurament o promesa davant del ministre encarregat de la justícia”. Per tant, la designació definitiva no serà fins al setembre del 2021 com a molt aviat.

Comentaris (4)

Trending