Les transaccions immobiliàries cauen un 34% durant el primer trimestre

Els locals comercials i els magatzems són els únics on hi ha un increment

-
-
En el primer trimestre de l’any 2020 es constata una disminució del 34,4% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte el primer trimestre de l’any anterior, així com una descens del 20,3% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos. Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

Respecte al nombre de béns immobles transmesos, durant el primer trimestre del 2020, han disminuït el 28,4% en relació e al primer trimestre de l’any 2019, on totes les agrupacions de béns immobles han sofert una disminució a excepció dels locals comercials i magatzems que han incrementat el 25% respecte al primer trimestre de l’any 2019.

Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra una disminució del 23,6%. En relació amb el tipus d’obra, els béns immobles d’obra nova transmesos en el primer trimestre del 2020 han estat nuls, mentre que per l’any 2019 varen ser 7. De la mateixa manera, els béns immobles transmesos de segona mà han disminuït el 27,9%, i totes les categories agrupades de béns immobles de segona mà disminueixen per sota del -18% a excepció dels locals comercials i magatzems que incrementen un 25% respecte al primer trimestre de l’any anterior.

Pel que fa al valor dels béns immobles transmesos, ha disminuït el 17,4% respecte al primer trimestre de l’any 2019, on totes les agrupacions de béns immobles han disminuït a excepció dels locals comercials i magatzems que incrementen el 82,4%. Segons el tipus d’obra, el valor total dels béns immobles transmesos d’obra nova el primer trimestre del 2020 ha estat nul, mentre que el valor dels béns immobles transmesos de segona mà ha disminuït el 16,9% i l’acumulat en els darrers dotze mesos, tant de bens immobles d’obra nova com de segona mà es redueix en conjunt el -6,7%.

Comentaris

Trending