Les set mesures per redreçar la mútua del comú d’Encamp que segurament quedaran al calaix

Una part important dels treballadors de la corporació encampadana no acaben de veure gens clara la proposta que els ha tramès una comissió creada per mirar de resoldre la sostenibilitat

-
-
La tendència econòmica que experimenta la mútua de previsió social del comú d’Encamp cada cop és més negativa, fins al punt que l’augment progressiu del dèficit que ha d’assumir la corporació “posa en risc greu la sostenibilitat del sistema”. El 31 de juliol, el deute de l’ens mutual era de 198.615 euros. Per mirar de trobar una solució al problema, des de principi d’any una comissió constituïda a l’efecte ha treballat en possibles escenaris de redreçament. El resultat són set mesures concretes, en part ja avançades per l’Altaveu, que han estat trameses a tots els treballadors comunals. La reducció de les carències i l’increment de les aportacions són dos dels mecanismes proposats més rellevants d’una modificació que molt probablement quedarà en el calaix.

Segons les fonts consultades, una part molt important dels funcionaris (i els agents de l’administració de caràcter indefinit i personal de relació especial) estarien mostrant força reticències a les propostes formulades. I hi ha una molt alta probabilitat que el treball fet acabi quedant, almenys per ara, en un calaix. Això no vol dir que la feina feta no tingui camí per recórrer sota algun altre procediment o manera de fer. Però relativament a prop de dos processos electorals, i tot i la importància del forat econòmic que presenta la mútua, no sembla que allò més viable sigui el canvi. Almenys, el canvi projectat.

Les set mesures que es proposen són les següents:

· una carència inicial de tres dies per cada baixa mèdica aprovada per la CASS.

· introducció a l’ordinació que el comú, en cas de dèficit de la mútua, assumirà a partir dels 180 dies de baixa, la cobertura del 100% de les baixes mèdiques per malalties de llarga durada.

· increment de l’aportació mensual dels treballadors, d’1,15% a 1,50% a partir de l’1 de gener del 2019.

· mentre no es restableixi l’equilibri econòmic de la mútua i/o mentre aquesta presenti una situació de dèficit acumulat, no es liquidarà la part proporcional relativa al pagament corresponent a la tretzena paga.

· carència de sis mesos a l’inici de l’adhesió per poder tenir dret a la prestació.

· quan s’acumulin més de 180 dies de baixa mèdica, consecutius o no, durant un any, la carència serà igual a la meitat dels dies de baixa acumulats en el període, a comptar des de l’inici de la reincorporació de la darrera baixa. A excepció de les baixes superiors a un any, on la carència s’iniciarà encara que el treballador estigui de baixa mèdica.

· en cas de malaltia greu, i prèvia sol·licitud del treballador acompanyada d’un informe mèdic del servei de prevenció aliè contractat pel comú o a petició de la comissió de la mútua, es poden anul·lar els períodes de carència i/o incrementar les prestacions fins al 100%.

Totes aquestes mesures haurien de ser primer aprovades pels treballadors abans que el consell del comú pogués procedir a donar el vist-i-plau de la modificació tant de l’ordinació que regula la mútua com del reglament que n’estableix el seu funcionament. Aquests dies, segons diverses fonts, s’estan duent a terme diverses reunions tant explicatives com valoratives. I els treballadors han anat fent arribar les seves observacions al servei de tràmits comunal, que les ha de fer arribar al seu torn a la comissió de la mútua.

El fet que, ‘de cop i volta’, s’hagi fet arribar el conjunt de mesures proposades i les propostes de nova ordinació i de nou reglament de funcionament, ha generat força rebombori. Certament, no tot són observacions negatives i contràries, de fet, hi ha funcionaris que consideren que les mesures que s’han posat sobre la taula ajudarien a frenar baixes indegudes. No obstant això, les fonts consultades han assegurat que probablement el procés de modificació del funcionament de la mútua, que s’haurà d’acabar fent, molt probablement s’alentirà i s’obrirà a la participació des del minut zero de més persones que no pas les que han intervingut en la proposta realitzada ara.

-

Relacionat

La mútua del comú d’Encamp també fa aigües i la solució genera divisió i malestar

Comentaris

Trending