Les deficiències informàtiques en la gestió de prestacions va afectar un centenar de beneficiaris

Comentaris

Un centenar de persones van resultar perjudicades per la incidència informàtica que va afectar el programari que gestiona, entre altres, les prestacions socials del Govern. En termes econòmics, els retards derivats de l’anomalia van tenir afectació sobre 62.000 euros. Aquestes dades formen part de la resposta donada pel ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior al conseller liberal Jordi Gallardo, que es va interessar per la qüestió avançada per l’Altaveu.

Entre altres coses, en la resposta donada s’explica que “la incidència que va iniciar-se el 19 de novembre de 2015 i es va resoldre el 18 de desembre següent (30 dies naturals després) afectava al contingut de les factures emeses, per la qual cosa el mòdul de pagaments no les reconeixia correctament, tot ocasionant que no es poguessin pagar”. I segueix explicant posteriorment que “el retard en els pagaments de les prestacions econòmiques d’atenció social i de les prestacions per desocupació involuntària, que són les dues que van ser concernides per la incidència, va afectar a 101 persones i a 5 persones respectivament, entre el període comprès entre el 19 de novembre i el 18 de desembre del 2015. Tanmateix, de les 101 sol·licituds de prestacions econòmiques d’atenció social, 5 van ser resoltes desfavorablement, per la qual cosa l’afectació real ha concernit 96 beneficiaris. D’aquests 96 beneficiaris de prestacions econòmiques d’atenció social, que es desglossaven en 141 ajuts diferents, només en el cas de 74 ajuts l’afectació va concernir directament al beneficiari, mentre que en el cas dels 67 ajuts restants, l’afectació va concernir als proveïdors de serveis contractats a través del departament d’Afers Socials i, per aquest motiu, en aquest cas, el retard va tenir una incidència menor en les persones beneficiàries de les prestacions aprovades”. 

En la resposta, s’insisteix molt en la celeritat amb què es va actuar per resoldre la incidència, derivada pel desenvolupament d’un segon projecte paral·lel al de la gestió de les prestacions. El mateix programa havia de gestionar també l’IRPF. Quan es va voler implementar aquesta segona fase del projecte va ser quan el mòdul de facturació i pagament es va destarotar. El departament de Sistemes d’Informació de Govern més les empreses adjudicatàries de la plataforma van haver d’actuar per resoldre la problemàtica. L’impacte sobre els afectats va superar els 62.000 euros. Diu la resposta que “en termes econòmics, l’import de les prestacions o ajuts corresponents al mes de novembre del 2015 que s’han pagat directament als beneficiaris ascendeix a 30.083,10 euros, mentre que l’import que s’ha pagat directament als diferents proveïdors de serveis ascendeix a 31.909,13 euros”.

Comentaris

Trending