L’AREB preveu per al 2019 un altre milió d’euros per assessoraments jurídics

És gairebé la meitat del pressupost de l’agència, que destina gairebé 700.000 euros més en despeses de personal

-
-
L’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) preveu un milió d’euros més, durant el 2019, per fer front a les despeses derivades de les accions legals derivades de la gestió que ha fet l’organisme de la crisi de Banca Privada d’Andorra (BPA). És la partida més elevada del pressupost de l’AREB per a l’any que ve, en què l’altra gran pota de la depesa és la referida a personal, que arriba a 672.480 euros.

El projecte pressupostari global de l’agència, que com la resta de previsions pressupostàries dels organismes de l’administració ja estan a tràmit parlamentari, arriba als 2.203.000 euros. Per tant, entre assessoraments jurídics i personal se’n va tres quartes parts del pastís. La previsió de depesa jurídica és molt relativa, tan sols orientativa, si es té en compte la justificació que incorpora la memòria de l’AREB.

Així, la pròpia entitat reconeix que hi ha una “manca de control” per “poder predir el número de demandes que poden concretar-se com a conseqüència del desenvolupament normal de les seves funcions”, però tot i així es fa una estimació d’un milió d’euros “en assessoraments legals per defendre els interessos de l’agència i el patrimoni de l'Estat andorrà davant de demandes de tercers”.

Si es fa efectiva aquesta previsió, s’hauran destinat almenys cinc milions d’euros en l’assessoria jurídica encomanda a Badia Advocats i liderada per Francesc Badia i el secretari general de Demòcrates per Andorra (DA), Esteve Vidal. Caldrà veure quina xifra s’acaba liquidant en relació a la minuta dels plets tramitats durant el 2018 -la previsió de l’AREB va ser d’un milió d’euros, també.

Però és que l’any passat es va haver de votar al Consell General un suplement de crèdit de gairebé tres milions d’euros per fer front a les despeses en assessoria jurídica que ja derivaven de les causes tramitades durant el 2017, per al qual sols s’havia previst una partida de 275.000 euros. Per al 2019 es fixa la previsió del milió d’euros i, a més a més, l’agència ha de contractar un assessor jurídic ‘en plantilla’, que fa modificar a l’alça la despesa de personal fins a arribar als 672.480 euros esmentats.

La previsió de l’AREB explica que “el pressupost de l'exercici 2019 es veu afectat, a més, per la nova llei de Recuperació i Resolució d'Entitats Bancàries i d'Entitats Financeres d'Inversió, que farà incrementar la despesa en personal, ja que es preveu la contractació d’un tècnic financer i d'un assessor legal durant l'exercici, així com les inversions per adequar els seus llocs de treball i dotar-les de mitjans informàtics per dur a terme les seves funcions”

 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending