La venda d'accions de la Mútua Elèctrica dispara l'interès dels inversors

La demanda supera àmpliament l'oferta dies abans que acabi el termini

-
-
La posada en venda de 72 accions de la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria ha aixecat una considerable expectació. D'entrada perquè tradicionalment ha estat molt difícil aconseguir-ne i després, per la seva rendibilitat. Per obtenir-les, però, cal ser soci de l'empresa. La demanda, però, està superant àmpliament l'oferta i caldrà fer una prorrata. De no ser possible, es vendran seguint l'ordre de prelació cronològic en que hagi estat formulada la sol·licitud d'adquisició.

El capital social de la Mútua Elèctrica laurediana és de més de tres milions d'euros representat per 11.753 accions nominatives . Ara en surten a la venda 72 al preu de 309,512 euros cadascuna. "És una xifra baixa i que s'hauria de revisar" consideren fonts properes a l'empresa. Els accionistes han rebut aquest any 22 euros per acció, el 7% del valor nominal. "No és una fortuna però actualment els productes finances donen poca rendibilitat", expliquen les mateixes fonts. Independentment de les interpretacions, el cert és que hi ha molt interès per la compra de les accions també incentivada pels bon resultats de la companyia, aprovats en la junta general ordinària que es va fer el passat 26 de juny amb un quòrum del 49,64% d'accions presents o representades. I no pel fet de tenir més accions és tenen més vots. 

Cal tenir en compte que el punt 2 de l'article 27 dels estatuts de la societat mercantil "Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria" ja deixa ben clar que "per l'elecció dels membres del consell d'administració, es requerirà el vot favorable de la majoria dels socis presents i representats a l'assemblea general amb independència del capital social, corresponent un únic vot a cada soci". 

La previsió és que el rendiment de les accions augmenti gràcies a les previsions de creixement de la pròpia empresa i de les inversions que s'estan fent a les societats dependents Cable Mútua de Serveis, la Companyia Pirenaica de Telecomunicacions Cadí i la Productora Elèctrica Renovable. Pel moment, les sol·licituds per comprar alguna de les accions que han sortit a la venda està superant les expectatives, fins i tot les del consell d'administració que en una carta enviada als socis deia que "en el cas que cap soci exerciti el dret de tempteig en el termini indicat, la societat podrà adquirir les accions".  Hi ha persones o famílies que en disposen de 500, el màxim autoritzat. 

Etiquetes

Comentaris

Trending