La societat que gestiona els drets d'autor va aconseguir 'captar' tots els usuaris de material audiovisual el 2016

Comentaris

Les retransmissions televisives a locals públics són un dels conceptes pels quals l'SDADV ha de cobrar.
Les retransmissions televisives a locals públics són un dels conceptes pels quals l'SDADV ha de cobrar.

Tots els usuaris de material audiovisual del país van satisfer el cànon corresponent a l’ús d’aquell material a la societat que gestiona els drets d’autor al país, que respon a les sigles SDADV. Contra el que inicialment preveia la societat, un total de 643 usuaris van abonar les seves quotes. D’aquesta manera la facturació de la societat vel 2016 a ascendir a 364.947,87 euros. Això suposa un increment de pràcticament el 21% respecte del que l’SDADV havia inicialment pressupostat.

Aquestes dades són fruit de la resposta de l’SDADV, tramitada a través del ministeri de Turisme i Comerç, a una pregunta del conseller general liberal Carles Naudi. La resposta ha estat publicada recentment al Butlletí del Consell General. Naudi s’havia interessat per saber com era que la societat que s’encarrega de gestionar els drets d’autor havia pressupostat uns ingressos de 288.993 euros l’any passat i, en realitat, es va arribar als esmentats 364.947 euros. En la resposta publicada s’explica que l’SDADV va elaborar els seus pressupostos seguint “un principi de prudència”.

La previsió de facturació “va tenir en compte únicament les remuneracions a fer efectives pels usuaris Andorra Telecom, Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, Com TV i els empresaris del sector hoteler que són socis de la Unió Hotelera d’Andorra atès que l’SDADV havia assolit un acord amb aquesta associació”. L’entitat no podia saber, es ve a dir en la resposta, el comportament de la resta d’usuaris. Al final, i durant el 2016, va resultar que la totalitat dels usuaris ‘controlats’ per la societat que gestiona els drets d’autor van abonar els cànons establerts.

Així, “la realitat va ser que el 100% dels usuaris de material audiovisual van signar els corresponents contractes”. Això són, segons les dades de què disposa l’SDADV, 643 usuaris. També a resposta de preguntes del mateix parlamentari, l’ens gestor dels drets d’autor explica que no pot avançar amb exactitud quina serà la facturació del 2017 ni, tampoc, els usuaris que abonaran el cànon, atès que això dependrà “del nombre d’usuaris que iniciïn o cessin la seva activitat” durant l’any actualment en curs.

De fet, durant el tram final de l’any passat, l’SDADV va haver de tornar una part de la facturació percebuda a l’avança atès que hi va haver negocis que van tancar portes abans d’acabar l’any i se’ls va haver de retornar la part proporcional corresponent al temps que no van fer ús del material audiovisual pel qual havien ja pagat les quotes a la societat. L’ens també deixa clar que no pensa modificar a la baixa l’import de les quotes pel fet que hagi facturat durant el 2016 més del pressupostat. I es raona insistint en què s’havia fet una previsió pressupostària prudent que ha estat superada positivament per la realitat.

Finalment, i pel que fa a la gestió de la resta de drets, en la resposta publicada al Butlletí del Consell General s’explica que “al llarg del 2017 l’SDADV iniciarà la gestió dels drets musicals que implica la negociació i tancament de les tarifes dels usuaris corresponents”. I deixa clar que ara mateix “l’SDADV encara no disposa del nombre d’usuaris d’aquests drets”.

Comentaris

Trending