La segona llei de mesures econòmiques ‘obligarà’ el Govern a reordenar l’administració

En el més breu termini possible s’aplicaran retallades en els salaris més alts, també els de naturalesa política, i sobretot es regularà el teletreball, la reducció de jornades i altres aspectes

L'edifici de Govern, a Prat de la Creu.
L'edifici de Govern, a Prat de la Creu.
El consell de ministres té previst aquesta tarda aprovar definitivament el text de la segona llei de mesures econòmiques que, entre altres coses, comportarà l’aprovació de les eines necessàries per reduir jornades laborals i salaris o, també, per rebaixar els lloguers o posposar quotes d’hipoteques. Aquesta llei, de la qual ja n’hi ha diferents esborranys, encomana al Govern que en un breu termini de temps aprovi els plans de reordenació de l’administració que siguin necessaris. Serà a través d’aquest tercer text que s’aplicaran retallades als sous funcionaris més alts i, també, als salaris de naturalesa política.

Alguns dels aspectes s’han estat tractant amb responsables dels diferents grups polítics amb representació parlamentària. El text de la segona llei òmnibus, per dir-ho així, la que inclou els ERTO, s’enviarà aquest dilluns al Consell General per tal que sigui tramitat per la via de l’extrema urgència. Dijous al matí s’hauria de votar i aprovar i ha de ser d’aplicació per al mes de maig. Caldrà veure si també hi haurà temps per dur a terme la reordenació que es preveu de l’administració.

Els responsables del ministeri de Funció Pública han convocat els representants de tots els sindicats que tenen a veure amb l’administració per tal de mantenir una trobada telemàtica aquest dilluns i analitzar els aspectes que s’escaigui d’aquesta reordenació administrativa. En cap cas cal modificar la Llei de la Funció Pública aprovada el gener de l’any passat. Ben al contrari, s’aprofita un dels articles inclosos en aquell text, en concret el 22, que versa sobre el “pla d’ordenació i racionalització dels recursos humans”, per implementar les mesures complementàries a la segona llei de mesures econòmiques derivades de la crisi originada pel coronavirus.

Les fonts consultades han assegurat que s’aplicaran algunes rebaixes salarials, però només als càrrecs polítics i als sous funcionarials molt elevats. En gran mesura, el que es pretén amb el pla de reordenació que s’encomana al Govern que elabori en la major brevetat és regular aspectes com el teletreball o la flexibilització de la jornada laboral, inclosa la seva reducció. Com ja estava mig anunciat, altres aspectes que es regulen són els relatius a hores extra i dietes.

Comentaris (20)

Trending