La reforma ‘cafè per a tots’ de l’avinguda Meritxell aixeca fortes crítiques de l’oposició i amenaça amb una ‘primavera calenta’

Comentaris

La reforma ‘cafè per a tots’ de l’avinguda Meritxell aixeca fortes crítiques de l’oposició i amenaça amb una ‘primavera calenta’
La reforma ‘cafè per a tots’ de l’avinguda Meritxell aixeca fortes crítiques de l’oposició i amenaça amb una ‘primavera calenta’
  • La majoria demòcrata del comú d’Andorra la Vella aprova el plec de bases del projecte d’embelliment urbanístic del vial que està pressupostat en 7,5 milions d’euros i en quatre mesos d’intervenció 
  • La corporació, amb l’oposició de liberals i socialdemòcrates, decideix dividir l’eix en quatre trams per tal de poder donar feina a més empreses; però qui s’adjudiqui un tram quedarà invalidat per a un altre tot i que la seva oferta sigui millor
  • El sistema triat per fer l’adjudicació i repartir més i millor la ‘caixa de galetes’ comunal és vist pels consellers de la minoria com una porta oberta a possibilitar un encariment del cost d’unes obres que ja d’entrada es consideren massa costoses
  • Si va com es projecta, el carrer comercial per excel·lència del país estarà, alhora, obert en canal i de potes enlaire tot sencer entre el mes d’abril i el 3 d’agost, quan es preveu que els treballs haurien de finalitzar
L’aprovació per part de la majoria demòcrata -amb alguns dels consellers no pas massa satisfets- d’Andorra la Vella del plec de bases per adjudicar les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell ha estat rebut amb unànimes crítiques per l’oposició comunal. Pel cost que tindran dites obres i per la fórmula escollida per, suposadament, dur-les a terme. Talment, sembla un concurs de ‘cafè per a tots’. I és que s’ha fragmentat el vial en quatre zones per poder donar feina a més empreses i poder dur a terme l’actuació en només quatre mesos, un termini que el conseller liberal Víctor Pintos -empresari constructor- ha arribat a qualificar d’utòpic. El cost total previst de la reforma es xifra en 7,5 milions d’euros. Liberals i socialdemòcrates, però, temen que el sistema d’adjudicació encareixi el cost. La fórmula triada per fer les obres i que s’explicita al plec de condicions només ha tingut el suport dels consellers del grup liderat per la cònsol Conxita Marsol. La resta d’integrants de la corporació no només ha votat en contra, és que han criticat obertament el disseny del concurs. Ara es posa en marxa el procés de licitació i l’objectiu és que les obres s’iniciïn l’abril i que estiguin acabades el 3 d’agost. La proposta és dividir l’avinguda, des del carrer de la Unió fins a la zona de Pyrenées, en quatre zones seguint el projecte dissenyat per Enginesa. Totes les empreses que ho vulguin es podran presentar a tots els trams. Però qui en guanyi un ja quedarà automàticament invalidat per als altres, encara que sigui l’oferta més barata. I aquí rau una part de la crítica opositora, que tem que hi pugui haver una entesa entre constructora per no fer-se una competència real i efectiva i pactin ni que sigui implícitament els preus més aviat a l’alça. La cònsol i els integrants de la majoria han lamentat els mals pensaments dels consellers de l’oposició i han defensat la divisió de l’actuació en quatre zones perquè, al seu entendre, més empreses del país tindran feina i, alhora, d’aquesta manera, es considera, es podrà atacar més ràpidament la remodelació de l’eix comercial.  Caldrà veure, però, la coordinació existent entre adjudicataris i direccions facultatives. I els problemes que pot arribar a generar tenir potes enlaire tota l’avinguda durant quatre mesos, amb els problemes i dificultats que puguin sorgir. Cal tenir en compte que el període que es preveu actuar és, justament, força tendent a precipitacions en forma de pluja, per exemple. Entre els problemes que hi pot haver i l’encariment que es presumeix per la forma de licitació triada, tant les conselleres socialdemòcrates com els liberals no s’hi han posat guants a l’hora de criticar. Des de PS I, s’ha optat per votar en contra de la licitació per dos motius. El primer, l’elevat cost de les obres. Es considera que és una inversió massa forta i que pot anar en detriment d’altres zones de la parròquia que també necessiten actuacions. El segon és la divisió en trams de l’adjudicació. “Això pot encarir molt l’obra”, ha alertat la consellera Lídia Samarra. Al seu entendre, “cada tram no es donarà a l’oferta més baixa si aquesta és d’una empresa que ja en tingui un altre adjudicat”, ha comentat. Per tant, el preu final que es pagui pot ser més elevat. Tampoc acaba de convèncer el fet que el projecte preveu mantenir, per ara, el doble sentit de circulació en el tram de l’avinguda comprès entre el carrer de les Canals i la rotonda. Des de la majoria s’ha explicat que la voluntat era fer una única direcció però que s’està a l’espera del pla de mobilitat de la Vall Central i d’altres actuacions per veure si això és o no viable. La part baixa, entre la rotonda i el carrer de la Unió, mantindrà el tancament al trànsit rodat dels darrers mesos –de dotze del migdia a dotze de la nit-. Samarra ha lamentat que l’opció escollida per la part alta hagi estat finalment mantenir aquest doble sentit. “Era el moment de provar-ne un d’únic i fer un espai més de passeig i compres per als ciutadans”, ha argumentat. La majoria demòcrata espera que això pugui ser possible en el futur. També molt crític s’ha mostrat el conseller de CdI Liberals Víctor Pintos, que considera que el sistema de licitació, que la mateixa majoria cataloga com “atípic i poc habitual”, no garanteix la millor gestió dels recursos econòmics comunals. El conseller liberal ha alertat que el sistema de ‘cafè per a tots’ triat pot derivar en el fet que “l’empresa que faci la millor oferta per dos o tres trams només acabi fent un d’aquests, sent eliminada de la licitació en la resta de trams” i ha afegit que “això és, sense cap mena de dubte, un perjudici per les arques comunals, ja que el comú acabarà pagant més per ofertes que poden no ser les millors” i ha conclòs que “aquest mètode de licitació no busca el preu cert de l’obra i acabarà perjudicant el comú i els ciutadans”. Un altre dels aspectes del plec de bases de l’embelliment de l’avinguda que preocupa a Liberals d’Andorra és el termini d’execució dels treballs. Pintos ha titllat “d’utòpic” el termini fixat, ja que ha apuntat que “s’ha de reformar un quilòmetre lineal d’avinguda dividit en quatre trams, on intervindran com a mínim quatre empreses diferents amb els reptes logístics que això suposa. A més, no sempre es podrà treballar simultàniament en els sectors adjacents”.

Comentaris

Trending