La reducció de la multa a Crèdit Andorrà es va deure a l’acceptació immediata de la sanció

La legislació preveu una rebaixa de la quantitat econòmica, que va passar de 400.000 a 240.000 euros, en renunciar a recórrer la decisió del regulador i pagar en un termini màxim de deu dies

-
-
Crèdit Andorrà va abonar el 4 d’abril la sanció que li va imposar l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). La multa finalment satisfeta és un 40% més baixa de la proposta feta pel regulador. El ‘descompte’ es va deure al fet que l’entitat bancària va acceptar de manera immediata la proposta de sanció feta pel supervisor i va renunciar a iniciar accions legals. Alhora, i dins d’un termini de deu dies des que va rebre la proposta, el banc va fer efectiu el pagament. Així ho preveu la legislació en matèria de règim disciplinari del sistema financer.

Segons fonts de l’entitat, la proposta de sanció es va comunicar en ferm el 26 de març. El supervisor bancari va concloure que Crèdit Andorrà, efectivament, havia comès una infracció molt greu per incompliment dels límits màxims de concentració de riscos. La proposta de multa va ser de 400.000 euros. Però com preveu la norma, si en el terme de deu dies s’accepta la proposta i s’abona la quantitat determinada, aquesta automàticament es redueix en un 40%. Això és el que va passar.

La concentració dels riscos tenia a veure amb el fet que alguns dels accionistes de l’entitat distints als Pintat-Mas i als Casal-Mor tenien un deute contret amb el propi Crèdit que superava percentualment els llindars legalment establerts. No és que el deute hagués crescut, no hi va haver la concessió de nous préstecs. La qüestió és que per adaptar-se a les normatives comptables internacionals es van reduir els fons propis entre el 2016 i el 2017. 

En concret, segons les dades que consten en les memòries, si els fons propis de Crèdit Andorrà eren de 654 milions, al final del 2016, un any després aquesta mateixa dada es va situar en 421 milions d’euros. Això és el que va fer que els ratis de risc vinculats a alguns dels accionistes de l’entitat superessin els sostres fixats per llei. El procediment sancionador es va encetar durant el tram final del 2017 i no va finalitzar fins a l’abril passat, procedint a obrar l’AFA, segons les fonts consultades, seguint la normativa vigent a cada moment.

Comentaris (2)

Trending