La recaptació tributària i l'activitat del sector permeten evidenciar una remuntada en el món immobiliari

Comentaris

La recaptació tributària i l\'activitat del sector permeten evidenciar una remuntada en el món immobiliari
La recaptació tributària i l\'activitat del sector permeten evidenciar una remuntada en el món immobiliari
  • Durant el primer trimestre d'aquest any, els ingressos de l'Estat en matèria de plusvàlues i d'ITP han estat notablement superior als del 2016
  • Els professionals del sector també admeten que hi ha una recuperació perla dificultat de trobar habitatges de lloguer en condicions
Encara que de forma discreta, el sector immobiliari comença a remuntar. Ho constaten els empresaris del sector i ho evidencia la recaptació tributària que té relació amb aquesta activitat. L’impost sobre plusvàlues immobiliàries i l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries van a l’alça. Així ho reflecteixen les dades de la liquidació pressupostària del Govern del primer trimestre d’aquest 2017, que just ara s’acaba de trametre al Consell General. També fonts del sector han reconegut que hi ha més moviment. La dificultat per trobar habitatges de lloguer en condicions -sigui per l’estat de l’immoble, per l’arrendament que es demana o per la situació del pis o casa- ha incentivat la venda, segons les fonts consultades. Durant els tres primers mesos de l’any, l’impost sobre les plusvàlues va permetre a l’administració central ingressar 1,2 milions d’euros, quan en el mateix període del 2016 tot just s’havien recaptat 400.000 euros. Com recorda l’informe de la intervenció general de l’Estat, “es tracta d’un impost directament relacionat amb les operacions immobiliàries efectuades al país (a l’increment de valor dels béns immobles que es posin de manifest en les transmissions)”. El mateix informe també indica que “es desprèn d’aquesta dada que hi ha un increment en el volum d’operacions d’aquest tipus durant el primer trimestre de l’any”. I íntimament lligat a l’impost anterior hi ha, també, el referent a les transmissions patrimonials, l’ITP. Per aquest concepte, els ingressos liquidats de gener a març van ser 610.000 euros, prop del doble del mateix període de l’exercici anterior, quan la recaptació es va quedar en 353.000 euros. “L’increment en el liquidat d’aquest impost ens permet preveure un horitzó econòmic més optimista respecte als darrers anys”, indicat l’informe sobre la liquidació pressupostària del primer trimestre. Les xifres coincideixen fil per randa amb la percepció del sector. Cert és que no tots els empresaris immobiliaris tenen ni la mateixa activitat ni el mateix èxit. Però sí que els experts coincideixen en una repuntada del negoci. Cert és que hi continua havent-hi operacions lligades a la necessitat de regularitzar béns i fons dineraris en el marc dels canvis normatius que hi ha hagut al país. Però també és cert, diuen les fonts, que hi ha una millora, encara que moderada, de la situació econòmica. Almenys en aquest sector. No pas en tots.

Comentaris

Trending