La problemàtica de l’habitatge porta vuitanta persones a presentar una queixa al Raonador

La meitat dels expedients oberts sobre la temàtica de la llar, la més voluminosa a nivell sectorial, són deguts als increments suposadament abusius dels preus del lloguer

-
-
Fins a 79 persones van formalitzar una queixa durant l’any passat davant el Raonador del Ciutadà per la problemàtica de l’habitatge. D’aquestes queixes, la meitat pràcticament van ser degudes als increments suposadament abusius del preu del lloguer. De la resta, algunes, indirectament, també hi anaven relacionades, però tenien algun altre element principal com a motivant. Des de trencaments sobtats del contracte a irregularitats en el cobrament de despeses associades a la llar.

Sectorialment, durant l’any passat, i segons l’informe que la institució presidida per Marc Vila acaba de fer arribar al Consell General, la temàtica de l’habitatge és la que ha generat un major nombre d’interaccions amb el Raonador, que al mes d’octubre, i veient les dificultats que sobretot els preus dels lloguers estaven causant, va obrir una investigació d’ofici i va incitar que la ciutadania li fes arribar les seves situacions per poder analitzar fil per randa la problemàtica.

De les dades que inclou dit informe queda clar, almenys aparentment i segons aquells que s’han queixat, que la problemàtica de l’accés a la llar està molt circumscrita a les parròquies centrals. Pel que fa als casos d’increments de lloguers per sobre o molt per sobre del que seria justificable, Andorra la Vella i Escaldes són les parròquies que més queixes acumulen. De fet, és a la capital on es localitzen les sis queixes que denuncien un augment del preu de l’inquilinat que va més enllà del 70%. Vint queixes es van acumular a Andorra la Vella i nou més a Escaldes. A la resta de parròquies les reclamacions serien més testimonials, arribant al punt que de Sant Julià, el Raonador no ha rebut cap queixa.

Comentaris (3)

Trending