La implantació dels equips per poder oferir el servei de radioteràpia suposaria un cost de més de 3,5 milions d’euros

Comentaris

La implantació dels equips per poder oferir el servei de radioteràpia suposaria un cost de més de 3,5 milions d’euros
La implantació dels equips per poder oferir el servei de radioteràpia suposaria un cost de més de 3,5 milions d’euros
  • El manteniment dels aparells, que solen tenir una vida útil recomanada de deu anys en funció de l’evolució tecnològica i científica, comportaria una despesa anual d’entre 150.000 i 200.000 euros
  • Si tots els pacients del país que actualment se sotmeten a aquest tractament -entre noranta i cent- es traslladessin a fer-lo al Principat, la maquinària funcionaria entre una hora i mitja i dues al dia
La maquinària necessària per fer radioteràpia al Principat costaria de l’ordre dels 3,5 milions d’euros, segons fonts hospitalàries. Aquesta xifra podria pujar una mica en funció del que costin les obres d’adequació de les instal·lacions hospitalàries per tal de poder acollir els nous equips. A això caldria afegir-hi un manteniment anyal d’entre 150.000 i 200.000 euros més. Aquests aparells solen tenir una vida d’uns deu anys, que no vol dir que no siguin útils amb posterioritat, si no que és el termini mitjà que es fixa atès l’evolució tecnològica i científica que hi sol haver. Segons la informació consultada, l’aparell pròpiament dit per fer la radiologia té un cost aproximat  de 3 milions d’euros. Aquest aparell, però, ha d’anar sempre associat amb una màquina per fer simulacions que sol valdre uns 300.000 euros més. A aquestes despeses hi caldria afegir el cost de les obres que s’hagi de fer, com s’ha dit. El projecte s’ha d’estudiar molt bé. La direcció del SAAS no està gens en contra d’aquest projecte. A allò al que s’oposa és a externalitzar el servei i deixar de banda l’actual departament d’oncologia de l’hospital. Les fonts consultades han explicat, també, que més enllà de la fórmula, el que s’ha d’assegurar és un bon servei, un bon tractament. I que això també pot passar amb excel·lents convenis, en l’elaboració dels quals Andorra ja n’és especialista, ja sia amb centres de Tolosa o de Barcelona i, després, que s’asseguri un bon acompanyament als pacients. Anyalment, s’atén de 90 a 100 pacients del Principat a nivell de radiologia, el que suposaria que els aparells que s’instal·lessin al Principat tot just funcionarien entre una hora i mitja o dues al dia. No obstant això, les fonts consultades han recordat que no vol dir que tots aquells pacients que s’estan sotmetent a l’esmentada teràpia vulguin fer-la al país si s’acabés oferint aquest servei. Les fonts han recordat que hi hauria una part dels pacients que continuarien fent-se el servei fora del Principat per múltiples raons.

Comentaris

Trending