La comissió europea demana que es condemni Espanya per les sancions “desproporcionades” del model 720

L’organisme oficialitza la demanda davant el Tribunal de Justícia que, si els dona la raó, podria forçar Madrid a canviar el polèmic sistema de declaracions de béns a l’estranger

Tribunal de justícia de la Unio Europea (UE)
Tribunal de justícia de la Unio Europea (UE)

La Comissió Europea ha carregat amb duresa contra Model 720 de declaració de béns a l’estranger que Espanya aplica des de l’any 2013 i que suposa elevades sancions per aquells contribuents espanyols que tinguin propietats o comptes bancaris a l’estranger, com ara a Andorra on un bon número de pisos no es troben al mercat de lloguer, justament, per por a aquestes multes. L’òrgan comunitari ha reclamat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que condemni l’estat espanyol per una normativa que suposa sancions “desproporcionades” i que, a més, vulnera fins a quatre de les llibertats comunitàries. La resolució que s’adopti finalment podria suposar un canvi de la situació a Andorra, ja que, de retruc, podria ajudar al fet que molts d’aquests habitatges tornessin a estar disponibles per ser llogats.

El formulari fa temps que està al punt de mira de les autoritats europees. De fet, també ha generat un important càrrec de feina als tribunals espanyols, que han rebut moltes demandes per part dels contribuents afectats. I és que el model 720 estableix duríssimes sancions, que poden arribar a suposar el 150% del valor del bé no declarat. Des de la comissió, ja al juny, es va emetre un informe contundent i, ara, s’ha formalitzat la demanda davant el TJUE.

La comissió recorda en el seu informe que “la normativa tributària espanyola imposa als residents fiscals una obligació de declarar determinats béns i drets situats a l’estranger a través d’un formulari de declaració” i que “en cas d’incompliment o de compliment incorrecte s’aplica un règim sancionador específic”. Per a l’organisme, “les sancions que consisteixen en la qualificació dels actius com a guanys patrimonials, la inaplicació de les regles normals de prescripció i les multes fixes constitueixen una restricció de les llibertats fonamentals del Tractat de Funcionament de la UE i de l’Espai Econòmic Europeu”. Per tant, la normativa “entra en conflicte amb les llibertats fonamentals de la UE”, com ara la lliure circulació de persones i treballadors, la d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals.

Una condemna a Espanya podria forçar un canvi de normativa que facilités la regularització dels béns i, en el cas dels pisos a Andorra, el seu retorn al mercat de lloguer

Brussel·les demana al TSJE que es condemni a Espanya per diferents punts de la normativa. En primer, pel fet que el seu incompliment ja suposi que els dits béns a l’estranger siguin considerats com a guanys patrimonials no justificats, fet que fa que no es pugui aplicar cap prescripció sobre les obligacions tributàries que se’n deriven. En segon lloc, es considera també incorrecte que, automàticament, s’imposi una multa del 150%. Per últim, també es posa en relleu que el fet que hi hagi sancions fixes per a qualsevol incompliment i que aquestes siguin molt superiors al previst per a altres infraccions similars.

Ara el TJUE s’haurà de pronunciar, en un procés que es pot allargar encara bastant temps –algunes fonts parlen de fins a dos anys-. La resolució pot afectar el futur del polèmic model de declaració i alguns experts entenen que una decisió que comparteixi els arguments de la comissió podria força a Espanya a la seva retirada o modificació. Per tant, no es pot descartar que, arran de la sentència, hi hagi un escenari que faci més assumible la regularització d’aquests béns, com ara els pisos a Andorra, i que els pugui permetre tornar a sortir al mercat.

Etiquetes

Comentaris

Trending