La CEA demana un reglament per poder aplicar suspensions temporals per causa de força major de contractes laborals

Considera que cal treballar en un escenari a mitjà termini en què s’activin les mesures previstes a la legislació laboral per ajudar les empreses a superar aquesta situació

-
-
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA), després de conèixer el contingut del projecte de llei òmnibus elaborat pel Govern per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials del COVID-19, diu, en un comunicat,  que cal treballar en un escenari a mitjà termini que requerirà utilitzar les eines previstes a la legislació laboral per tal de reduir els costos de personal de les empreses sense perdre llocs de treball. En aquest sentit, opina que el Govern hauria de dur a terme el desenvolupament reglamentari precís per poder aplicar suspensions temporals per causa de força major de contractes laborals. En aquests supòsits de suspensió l’administració pública hauria d’assumir el pagament d’una part del salari dels contractes suspesos i l’empresa hauria de garantir la continuïtat de la relació laboral un cop superada la situació d’excepcionalitat.

Vist que les suspensions temporals de contractes laborals es traduiran, molt probablement, en reduccions salarials temporals, també caldria habilitar mecanismes de reducció de despeses ordinàries per a les persones afectades d’aquestes mesures. Més enllà de les relacions entre empresaris i assalariats, la CEA considera que cal prestar una atenció especial a la situació dels autònoms, que sovint son la baula més feble i desprotegida del teixit productiu del país. En aquest sentit, la patronal proposa estudiar la introducció d’una ajuda econòmica directa per a aquells autònoms que han cessat la seva activitat o que l’han vist reduïda de forma dràstica.

La CEA considera que cal treballar en un escenari a mitjà termini en què s’activin les mesures previstes a la legislació laboral per ajudar les empreses a superar aquesta situació conservant en la mesura del possible els llocs de treball. Al mateix temps, la patronal demana una ajuda econòmica directa per a aquells autònoms que hagin vist cessada o dràsticament reduïda la seva activitat com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19.

Adverteix que la situació actual representa una crisi de liquiditat que ja està posant en tensió moltes empreses i autònoms. En aquest sentit, valora positivament les mesures incloses al projecte de llei que el Govern acaba de presentar i que representen una injecció de liquiditat al teixit productiu del país, com són les exempcions de cotitzacions a la seguretat social, les reduccions, ajornament i fraccionament d’impostos i els crèdits tous per fer front a despeses de funcionament i pagament d’hipoteques i altres crèdits contrets per les empreses.

 

 

Comentaris (1)

Trending