La Cambra creu que caldria allargar els venciments dels crèdits avalats fins a tres anys

Pel que fa a l'ERTO i la disminució de temps de treball efectiu es valora aquesta mesura com a imprescindible

-
-
La Cambra creu que caldria allargar els venciments dels crèdits avalats fins a tres anys. Només d’aquesta manera les empreses podran recuperar muscle financer i es podrà garantir, així, la seva viabilitat econòmica-financera a mitjà i llarg termini. Així mateix, pot ser necessari ampliar els límits de la línia destinada a finançament de les necessitats de tresoreria. En aquest sentit, una possibilitat seria traspassar la part que previsiblement no s’utilitzarà de la línia pel finançament de quotes de préstecs a la línia de necessitats de tresoreria.

Pel que fa a l'ERTO i la disminució de temps de treball efectiu des de la Cambra es valora aquesta mesura com a imprescindible. Tot i que davant la incertesa de la durada de la crisi, si es vol que realment sigui una mesura eficient, de coresponsabilitat real i efectiva entre Govern, empreses i treballadors, i que eviti acomiadaments, caldrà també que representi un incentiu davant el cost alternatiu d’acomiadar o del cost que representa fer front a permisos retribuïts no recuperables.

Així mateix i davant de l’excepcionalitat d’aquesta crisi, la Cambra considera que s’estan prenent les mesures adequades i en els tempos que pertoquen. A poques setmanes del confinament, l’Estat ha estat capaç d’aprovar la Llei òmnibus amb extrema celeritat i posar en marxa el primer conjunt de mesures, i n’ha avançat el segon, que l'entitat valora com a indispensable i molt positiu en termes generals.

En un comunicat afirma que "l’esforç legislatiu respon a la urgència de les circumstàncies. Ara més que mai, cal actuar amb la màxima coresponsabilitat, que entenem com a única via per resoldre aquesta crisi. Per aquest motiu, des del primer moment, la Cambra ha estat al costat del Govern per contribuir com a part activa en la solució. Comparteix la preocupació de mantenir la continuïtat i sostenibilitat de les empreses andorranes i preservar el màxim llocs de treball, tal i com ha manifestat des del primer moment".


 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending