La Batllia haurà de requisar tots els documents que el Govern va lliurar vulnerant drets d’un mestre

La Justícia va admetre fa uns mesos que facilitant dades com el número del passaport, de telèfon, l’adreça personal o el correu electrònic s’havia vulnerat la intimitat del docent

-
-
La Batllia haurà de requisar tots els documents que el Govern va lliurar amb informació que vulnerava el dret a la intimitat del mestre que va posar contra les cordes el ministeri d’Educació. L’òrgan judicial de primera instància que va desestimar al seu dia que l’executiu hagués violat la intimitat del docent pretenia ara rentar-se les mans una vegada que el Tribunal Superior (TS) va concloure que sí, que el Govern s’havia passat de frenada.

En essència, i en el marc de la pugna legal que hi va haver en relació al primer concurs que es va fer, ja al 2016, per consolidar places de mestres eventuals, el Govern va lliurar a tots els candidats d’aquell concurs dades d’un altre concursant, en aquest cas el candidat que va posar sobre la taula tot un seguit d’anomalies de forma que van fer saltar pels aires el concurs. Entre la informació facilitada hi havia dades que malgrat que la Batllia no va entendre que fossin vulneradores de cap intimitat, la sala administrativa del Tribunal Superior sí que ho va entendre així.

De fet, al seu dia el TS va “declarar que el Govern ha vulnerat el dret a la intimitat de l’agent pel fet de lliurar a la resta de candidats les dades personals relatives al número de passaport; adreça particular; e-mail personal; número de telèfon personal; entrevista laboral per ésser professor suplent per compte de l’administració i avaluació laboral del període en què va ésser professor suplent per compte de l’administració”. Quan el mestre va demanar a la Batllia que executés la sentència, aquesta va entendre que no calia. Que els tribunals ja havien reconegut la vulneració i ja n’hi havia prou. 

Però la sala administrativa del TS no ho entén així, i en un aute molt recent recorda que la sentència “no es limita a declarar que s’ha vulnerat el dret a la intimitat de l’agent, sinó que estableix unes prohibicions al Govern sobre quina informació no pot ser facilitada a la resta d’interessats. Des d’aquesta perspectiva es tracta d’una sentència que estableix una obligació de no fer, per la qual cosa sí es pot sol·licitar la seva execució”.

Això comportarà que la Batllia -que és l'organisme a qui pertoca executar la decisió com a jurisdicció que va conèixer en primer moment del cas, tal i com estableix reiterada jurisprudència- hagi de demanar a l’executiu a qui va lliurar aquella documentació contenint dades que no hi haurien de ser i, posteriorment, reclamar-la i requisar-la d’aquelles parts que la tinguin. Alhora, haurà de fer un escrit al Govern recordant que hi ha tot un seguit de dades que no pot facilitar.

Comentaris (1)

Trending