El TC admet estudiar si les proves per condemnar l’infermer de la fel·lació són prou sòlides

L’Alt tribunal ha admès el recurs d’empara de la defensa de l’home que des d’aquesta setmana està ingressat al centre penitenciari complint els tres anys de presó ferma imposats per la sala penal del Tribunal Superior

El Tribunal Constitucional ha dictat les resolucions en el marc de dos recursos d'empara.
El Tribunal Constitucional ha dictat les resolucions en el marc de dos recursos d'empara. ARXIU

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat per la defensa de l’infermer que el 2015, a l’hospital, hauria practicat almenys una fel·lació a un pacient convalescent d’una operació d’apendicitis. L’home, i especialment la seva defensa, sempre ha mantingut que no hi ha proves de càrrec contra el professional sanitari, que des d’aquesta setmana està ingressat al centre penitenciari, i que la versió de la víctima és contradictòria, amb la qual cosa es pretén l’absolució de l’ara empresonat.

I és això el que es pretén també davant l’Alt tribunal, que haurà d’estudiar si, efectivament o no, els elements, les proves, els indicis a partir dels quals la sala penal del Tribunal Superior va acabar condemnant l’home a tres anys de presó ferma el 29 de gener, són prou sòlides com per sostenir la condemna o, pel contrari, si no hi ha proves de càrrec que permetin condemnar com ara per ara ho han fet els tribunals ordinaris.

El recurs d’empara està presentat -i admès a tràmit per ara- per una presumpta vulneració del dret a una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució. El recurs sol·licita que s’atorgui sol·licitada i que es declari la vulneració del dret esmentat, que anul·li la sentència impugnada, i que acordi absoldre el recurrent dels delictes que se li imputen.

Comentaris (1)

Trending