Denuncien que un metge va revelar l’historial clínic d’un pacient a una empresa espanyola

L’usuari de l’hospital ha demandat el ministeri de Salut per forçar-lo a incoar un expedient sancionador contra l’angiòleg amb qui manté un plet per danys i en el marc del qual va facilitar informació confidencial per a una pericial

Façana de la Clínica Nostra Senyora de Meritxell.
Façana de la Clínica Nostra Senyora de Meritxell. ARXIU

Un pacient de l’hospital que té un plet obert contra un angiòleg que presta servei en les consultes externes del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha demandat el ministeri de Salut per tal de forçar-lo a obrir un expedient sancionador contra el metge perquè hauria revelat sense el seu consentiment dades confidencials de la seva història clínica. La Batllia ja ha admès a tràmit la demanda després que inicialment, en via administrativa, el Govern fes silenci.

L’usuari hospitalari en qüestió té en marxa un plet contra l’angiòleg per una qüestió relativa a uns danys que porta associada una reclamació de quantitat. En el marc d’aquest plet, el metge hauria aportat una pericial elaborada per un despatx espanyol especialista en medicina legal. Sense el consentiment exprés de l’usuari del sistema sanitari, l’angiòleg en qüestió hauria accedit i hauria tramès “una còpia de la meva història clínica així com els meus antecedents mèdics per al seu únic interès i sense cap empara legal”, manté el pacient ara demandant.

Entén el demandant que s’ha comès una infracció molt greu per dos motius: “accedir indegudament i injustificadament a les meves dades assistencials i vulnerar els meus drets de l’article 34.6 com a usuari del sistema”

L’usuari en qüestió, en el marc de la demanda ara admesa a tràmit, considera “molt inquietant que sense el meu consentiment, una empresa privada espanyola disposi dins de la seva base de dades tota aquesta informació”. Creu el pacient i els seus representants legals que aquest comportament vulnera clarament la Llei de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica. I que la manera de fer, el procediment emprat pel metge, constitueix una infracció molt greu.

I seria una infracció molt greu, entén la part demandant, per dos motius: “accedir indegudament i injustificadament a les meves dades assistencials i vulnerar els meus drets de l’article 34.6 com a usuari del sistema”. Ja al juny de l’any passat, aquest pacient de l’hospital va posar el cas en coneixement del ministeri de Salut reclamant que actués contra el metge. En no haver fet res de res i no haver respost a la petició, ara s’acudeix a la via jurisdiccional perquè sigui la Justícia qui obligui al ministeri a expedientar l’angiòleg.

L’usuari demana en la seva demanda que la Batllia “dicti una resolució acordant que el Govern d’Andorra ha de procedir a la incoació d’un expedient sancionador contra l’angiòleg per la vulneració de la Llei 20/2017 de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica, constatant la comissió d’una infracció molt greu i imposant-li la sanció que correspongui”.

Comentaris (11)

Trending