El blanqueig de capitals es pot associar a partir d’ara a qualsevol delicte per menor que sigui

La pena agreujada s’estén a tots els professionals que segons la legislació són subjectes que tenen l’obligació de denunciar les pràctiques de rentat de diners

Una imatge metafòrica de rentat de diners.
Una imatge metafòrica de rentat de diners. ARXIU

Qualsevol delicte, per petit que sigui, pot ser origen de blanqueig de capitals. És un dels canvis que imposa la modificació del Codi Penal aprovada recentment al Consell General. Fins ara, com a delicte subjacent del rentat hipotètic de diners, calia haver comès una infracció o il·lícit d’una certa rellevància o estar dins el llistat taxat de conductes susceptibles de portar associat el blanqueig. Aquesta relació queda eliminada amb la nova redacció de l’article.

En efecte, fins ara es considerava blanqueig i aquest s’havia de penar amb presó d’un a cinc anys i multa de fins al triple del valor blanquejat “qui converteixi o transmeti diners, béns o valors que provinguin de qualsevol activitat delictiva que tingui assenyalada una pena de presó el límit mínim de la qual sigui superior a sis mesos, o de qualsevol delicte relatiu a la prostitució, a la propietat intel·lectual i industrial, a l’ús d’informació privilegiada, a la manipulació de mercat, al tràfic de persones per a la seva explotació laboral, al tràfic il·legal de drogues tòxiques, al medi ambient i els recursos naturals, a les associacions il·lícites, a la concussió i a les exaccions il·legals, a la corrupció i el tràfic d’influències o a la falsedat de document, coneixent-ne la procedència, amb el propòsit d’ocultar o dissimular el seu origen il·lícit o d’ajudar qualsevol persona que hagi participat en la comissió del delicte a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes”.

“Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiva, coneixent-ne la procedència, amb el propòsit d’ocultar o dissimular-ne l’origen il·lícit o d’ajudar qualsevol persona que hagi participat en la comissió del delicte a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes” és el que ha de ser condemnat per blanqueig segons la nova redacció

Amb la nova redacció del precepte, aquest queda molt més simplificat. Però, alhora, s’estén a qualsevol pràctica il·lícita. Això sí, la pena a imposar no es toca. És la mateixa que fins ara. Però el canvi és més que significatiu. “Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiva, coneixent-ne la procedència, amb el propòsit d’ocultar o dissimular-ne l’origen il·lícit o d’ajudar qualsevol persona que hagi participat en la comissió del delicte a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes” és el que ha de ser condemnat. Per tant, qualsevol delicte és susceptible d’anar associat al rentat de diners.

També s’imposa una responsabilitat i, per tant, una penalització suplementària a aquells subjectes obligats a denunciar una pràctica de blanqueig. Si aquests cometen una infracció associada al rentat de capitals, tindran una condemna extra ja que es considera un tipus agreujat. Fins ara era més greu el fet que “l’autor del blanqueig actuï dins el marc d’un establiment bancari o financer, d’una agència immobiliària o d’una companyia d’assegurances”.

La nova redacció, en aquest cas, de l’article 410 del Codi penal estableix que “el tribunal pot imposar, a més, la pena d’inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec de fins a deu anys”, és a dir, el mateix que fins ara, però “quan l’autor del blanqueig tingui la condició de subjecte obligat de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, o actuï dins el marc d’un establiment bancari o financer, d’una agència immobiliària o d’una companyia d’assegurances”.

Finalment, entre el catàleg de comportament, subjectes o circumstàncies que fan que el delicte de blanqueig es considera qualificat també s’hi inclou que “els fons objecte del blanqueig provinguin de qualsevol delicte relatiu a les associacions il·lícites, al terrorisme, al tràfic d’éssers humans, als delictes contra la llibertat sexual, al tràfic il·legal de drogues tòxiques o a la corrupció”.

Comentaris (12)

Trending