La Batllia deixa de visar els llibres d’actes o qualsevol altre relatiu a societats mercantils

La presidència de la primera instància judicial del Principat recorda en un acord dictat recentment que el nou Codi de procediment civil deixa sense efecte una ‘tradició’ fixada en l’històric decret de fallides

Façana de la Seu de la Justícia.
Façana de la Seu de la Justícia. Toni Solanelles

A partir de dimarts, la Batllia deixarà de certificar llibres d’actes o qualsevol altre llibre relatiu a les societats mercantils radicades al país. Així ho ha decidit la presidència de la Batllia en un acord adoptat fa pocs dies i que té a veure amb allò que estableix el nou Codi de procediment civil, que deroga alguns articles de l’històric -del 1969- decret de cessació de pagaments i fallida.

En l’acord adoptat i tramès als diferents operadors judicials, la presidenta de la Batllia, Laura Rodríguez, recorda que l’esmentat decret del 1969 establia que s’havia de visar el llibre ‘inventari’ relatiu a les societats abans de ser posat en ús i que “per un formalisme s’havia vingut seguint per usos i costums sense altre suport legal que el conforti” que els llibres d’actes i d’altres usats per les societats fossin visats per la Batllia.

Però una disposició derogatòria continguda en la Llei del codi de procediment civil que Rodríguez recorda que està vigent des del passat 1 de setembre del 2019 deixa sense efecte el precepte del 1969 i, per tant, “no existeix cap altra obligació legal d’haver de visar els llibres de societats”. Alhora, recorda que “ni el president del Tribunal de Batlles ni els batlles no tenen competències per a la realització d’una certificació o visat dels llibres de societats per quan aquesta s’ha extingit en derogar-se” l’article al qual fa referència en l’acord.

Per tot plegat, la presidenta de la Batllia “decideix que a comptar del proper dia 2 de juny del 2020 la Batllia deixarà de certificar llibres d’actes o qualsevol altre llibre de societats”.

Etiquetes

Comentaris

Trending