Els joves que demanen canviar les multes per rehabilitació són consumidors d’alcohol o de cànnabis

Divuit adolescents d’entre 14 i 17 anys, i especialment de 15 i 16 anys, es van acollir durant el 2022 al programa que els estalvia sancions econòmiques a canvi de posar-se en mans de professionals per mirar de deixar les conductes inapropiades

Comentaris

Fumar marihuana és una de les addiccions que més afecten els joves.
Fumar marihuana és una de les addiccions que més afecten els joves.

Els joves que demanen seguir el pla de rehabilitació per tal d’estalviar-se les sancions econòmiques que haurien d’abonar en haver estat enxampats cometent alguna infracció són o consumidors de begudes alcohòliques o consumidors de cànnabis. En total, l’any passat es van adherir al programa divuit adolescents d’entre 14 i 17 anys, essent la franja d’entre 15 i 16 la que engloba més joves adherents al programa. Disset van dur a terme l’acció de manera satisfactòria.

Aquest programa és una alternativa a la sanció de multa que s’imposa als menors que han comès una infracció administrativa de consum o tinença de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques. El programa consisteix en una intervenció educativa d’una durada mínima de tres hores i màxima de deu hores i la porten a terme professionals de la psicologia clínica especialitzats en drogodependències, mitjançant sessions individuals informatives i de treball amb el menor i/o els pares o representants legals.

Tanmateix, en cas que el professional que duu a terme les sessions del programa detecti que es requereix un seguiment més intensiu o un tractament específic, deriva el menor i el seu representant legal al professional o l’organisme escaient, un cop finalitzat el projecte. L’incompliment del programa suposa l’abonament de la sanció administrativa.

Captura de pantalla 2023 04 05 a las 8.48.22

Al llarg del 2022, el departament d’Interior i Justícia va rebre un total de divuit sol·licituds per adherir-se al programa alternatiu de rehabilitació per a menors d’edat. De les divuir intervencions efectuades, en disset (94,44%) casos s’ha finalitzat el programa. Les edats dels menors que han seguit el programa el 2022 van des dels 14 fins als 17 anys, i és la franja de 15 i 16 anys la més nombrosa (67%). Del total de sol·licituds, onze (61,11%) van estar relacionades amb la tinença o el consum de begudes alcohòliques i set (38,89%) amb la tinença o el consum de cànnabis.

De les intervencions efectuades en el marc del programa, disset (94,44%) es van valorar satisfactòriament i una (5,56%) de manera no satisfactòria. A més, els professionals de la psicologia que han dut a terme el programa van valorar que dos (11,11%) dels menors han requerit d’una atenció especialitzada, motiu pel qual es va fer una derivació a la Unitat de Conductes Addictives (UCA) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Val a dir que nou (50%) dels menors van requerir entre tres i cinc sessions amb el professional, i els altres nou (50%) van requerir entre sis i deu sessions.

Comentaris

Trending