Interior convoca vuit places d’agent penitenciari, quatre d’elles de nova creació

La resta són per jubilació i corresponen al nivell C1 del sistema de classificació del cos, amb una retribució anyal bruta de 25.438,38 euros, distribuïda en tretze pagues

Comentaris

Agents penitenciaris formats per passar revista.
Agents penitenciaris formats per passar revista. SFGA

El ministeri de Justícia i Interior ha convocat vuit places d’agent penitenciari per al departament d’Institucions Penitenciàries. Del total de places que ara es liciten, quatre són de nova creació i quatre són per jubilació. Les places permeten cobrir llocs vacants dins del cos. Aquest lloc de treball correspon al nivell C1 del sistema de classificació del cos, amb una retribució anyal bruta de 25.438,38 euros, distribuïda en tretze pagues.

Les persones interessades en poder concórrer a la convocatòria públic han de disposar de la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets d’acord amb la legislació vigent, ser major d’edat, disposar del títol de batxillerat o diplomatura equivalent, tenir el permís de conduir B2 i disposar del diploma de català en nivell B2 o superior.

Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convocatòria o el recullin al servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad. El termini de presentació de candidatures finalitza el proper 4 d’abril. L’hora límit serà la del tancament del servei de Tràmits d’aquest dia.

Nomenament de sis inspectors majors de Policia

De forma paral·lela, aquest dimecres el Govern també ha donat llum verda perquè sis inspectors majors de Policia iniciïn l’etapa en període de prova, després de finalitzar de forma satisfactòria el període de formació. L’objectiu dels nous nomenaments, que s’han desenvolupat mitjançant concurs-oposició per promoció interna, és poder dotar d’un comandament B1 a cada unitat de les diferents àrees del departament de Policia.

Els nomenats realitzaran les tasques pròpies d'un comandament de l’escala executiva de nivell B1 de Policia, acomplint a més de les tasques operatives i executives que els puguin correspondre, les funcions de comandament operatiu, supervisió, coordinació i gestió de les unitats i de comandament superior dels grups i les seccions en què s’estructura el cos

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending