Catalunya assegurarà com a mínim fins a final d’any les pericials judicials

Les dificultats per trobar especialistes en peritatges per a determinades matèries al Principat han portat el ministeri de Justícia i el Consell Superior a signar un conveni, que pot durar sis anys, amb l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses

El conveni s'ha fet amb l'associació catalana.
El conveni s'ha fet amb l'associació catalana. ARXIU

Els pèrits catalans asseguraran els treballs en la matèria que s’hagin de fer a Andorra, com a mínim, fins a final d’any. I fins a un màxim, d’entrada, de sis anualitats. Així figura en el conveni signat entre el ministeri de Justícia, el Consell Superior de la Justícia i l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Col·laboradors de l’Administració de Justícia. L’acord marc es va adoptar la setmana passada tot i que el Govern no en va informar.

L’edicte fent públic el conveni el recull aquest dimecres el BOPA. De moment, el pacte es fins a final d’any. “L’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Col·laboradors de l’Administració de Justícia entregarà una llista d’associats disposats a intervenir com a pèrits en qualsevol instància jurisdiccional dels tribunals andorrans o en altres àmbits que siguin competència del ministeri de Justícia i Interior en els quals sigui necessària la seva actuació.”

L’acord en qüestió “no és directament per tenir forenses extra al país”, encara que s’està treballant en aquest sentit, sinó per disposar, “en cas de ser necessari i per falta d'especialitats concretes al país, de perits en matèries que a Andorra no hi són”

La designació de pèrits d’entre els membres actius de l’Associació es farà de forma preferent quan no hi hagi cap pèrit establert al Principat d’Andorra que pugui portar a terme l’encàrrec. Hores d’ara només hi ha un professional en la matèria establert al país i un endarreriment considerable. Hi ha diverses causes judicials encallades per manca de pericials.

Segons que ha deixat clar el Govern, l’acord en qüestió “no és directament per tenir forenses extra al país”, encara que s’està treballant en aquest sentit, sinó per disposar, “en cas de ser necessari i per falta d'especialitats concretes al país, de perits en matèries que a Andorra no hi són”. La durada del conveni, segons l’edicte publicat aquest dimecres al BOPA, s’estableix des del dia que se signi i finalitzarà el dia 31 de desembre del 2022. I es prorrogarà, previ acord del Govern, per períodes anyals fins a una durada màxima de sis anys, llevat que alguna de les parts comuniqui a l’altra, per qualsevol mitjà que n’acrediti la recepció, la voluntat de rescindir-lo com a mínim tres mesos abans del venciment del contracte.

FORENSES

Puntualment, l’acord pot suplir la manca de forenses, tot i que no és aquest l’objecte essencial del conveni, segons que han explicat fonts governamentals. Amb tot, és clar que hi continua havent dificultats per trobar especialistes en medicina legal. Certament hi ha un concurs en marxa per mirar de trobar dos forenses més. Fins i tot s’ha canviat el rang laboral al qual fins ara aquests professionals estaven inclosos en la graella administrativa per tal de poder incrementar notablement el salari.

El departament de Medicina Legal i Forense té la seva seu a l'edifici de les Boïgues.

Relacionat

Més nivell laboral i més salari per intentar fer atractives les places de forense

No està clar, però, si amb això, si amb aquesta mesura després de diversos concursos que han quedat deserts per manca de candidats, n’hi haurà prou i, a més a més, el procés selectiu no es resol d’un dia per l’altre. De fet, quan el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va visitar Andorra, la dels metges forenses ja va ser una qüestió que es va tractar.

 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending