Una de cada deu motos controlades per la policia presenta alguna anomalia

Les infraccions més repetitives tenen a veure amb l’ITV, l’assegurança, els tubs d’escapaments o saltar-se la senyalització horitzontal

L'equip d'atestats fent un control.
L'equip d'atestats fent un control. Toni Solanelles

Una de cada deu motocicletes controlades per la policia acaba presentant alguna deficiència o ha comès alguna infracció, ja sia de naturalesa tècnica o administrativa o algun comportament imprudent. De fet, les anomalies per reiterades que ha sancionat el cos d’ordre en una recent campanya ara finalitzada tenen a veure amb l’ITV, l’assegurança obligatòria, el tub d’escapament i, per tant, el soroll que emeten, o el no complir la senyalització horitzontal, que equival a dir saltar-se les normes que estan pintades a l’asfalt.

Durant la campanya de circulació adreçada als conductors de vehicles tipus motocicletes, realitzada des del dia 3 al 23 de maig, s'han controlat 984 conductors de motos, dels quals 91 han estat sancionats per infringir un total de 102 articles del codi de la circulació relacionats amb la present campanya. Això comporta un 9,25% de conductors sancionats respecte al conductors controlats.

L’objectiu final de la campanya ha estat el d’intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles, que els darrers temps han anat clarament a l’alça

La campanya tenia com objectiu incidir en que els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d'intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles, que els darrers temps han anat clarament a l’alça. En el decurs d'aquesta campanya també s'ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.

Les principals incidències trobades tenen a veure amb aspectes tècnics o administratius (76 de les sancions imposades han estat per aquest motiu, destacant no presentar el rebut d’assegurança malgrat tenir-lo -16-; circular sense disposar del distintiu d’ITV en vigència per no haver-se presentat a les proves -34-; o escapaments lliures, incomplets, deteriorats, o models no previstos pel fabricant -11-) o infraccions que principalment han tingut a veure amb l’incompliment del que fixen els senyals horitzontals.

A més, durant el termini que ha durat la campanya també s’han imposat vint sancions més per qüestions que no eren perseguides com a objecte de la campanya, i que van des de conduir sense permís a circular amb una motocicleta no degudament registrada, o transitar de forma brusca o a una velocitat anormalment alta.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending