Immobiliàries i serveis personals com gestories acumulen les denúncies per intrusisme cada cop més a la baixa

Durant l’any passat només es van acabar instruint cinc expedients sancionadors d’entre les 56 actuacions dutes a terme, i van suposar multes per un valor global de 30.005 euros

-
-
Les actuacions que fa l’administració per intrusisme professional van cada vegada més a la baixa. Les 56 intervencions realitzades durant l’any passat suposen una reducció del 7% respecte del 2016, i se situen en la meitat de cinc anys abans. Això sí, entre el sector immobiliari i el de serveis a les persones (les gestories, per exemple) acumulen pràcticament dos terços de les denúncies o la tasca realitzada el 2017 pel centre d’atenció contra l’intrusisme empresarial (CACI), que s’ha reforçat amb un inspector més.

Durant el 2017 el CACI va realitzar 56 actuacions per possibles pràctiques d’intrusisme empresarial, el que representa un 7% menys respecte a l'any anterior. D’aquesta manera es manté la tendència a la baixa del nombre d’aquestes comunicacions, que des del 2013 s’han reduït en més del 50%. De les 56 actuacions dutes a terme per part del CACI, 49 denunciaven directament l'eventual infracció, en 6 ocasions el CACI va actuar d’ofici, i 1 va ser de caràcter informatiu

De les actuacions per possibles pràctiques d’intrusisme empresarial, el CACI va efectuar 53 controls immediats i 6 de posteriors. A partir d'aquests controls es van dur a terme nou actes de constatació d'indicis de possible infracció, que van derivar en 5 propostes d'expedient sancionador. Així doncs, el 2017 el percentatge d’expedients oberts sobre el total de comunicacions ha estat del 8,9%. Respecte de l’any anterior, es manté estable el nombre de comunicacions o denúncies provinents d’empreses o persones establertes al país mentre que baixen les que duen a terme persones de fora, amb la qual cosa, això vol dir que hi ha menys coneixement del CACI o que els forans no es volen embolicar amb tràmits o no hi confien.

Les comunicacions es distribueixen de forma molt similar entre els diferents sectors d’activitat. Els sectors que han experimentat un descens més notable de les comunicacions des del 2013 són la venda i reparació d’altres productes (venda de productes alimentaris, de roba, reparació aparells electrònics...), els allotjaments turístics, el transport i altres serveis (assegurances, agències de viatge, professions titulades). Pel que fa els sectors que han experimentat un augment més notables són els serveis a la persona i els serveis immobiliaris. Entre tots dos van acumular el 2017 un total de 33 actuacions (18 per un cantó i 15 per l’altre). 

Igual que el nombre d’expedients oberts, l’import de les sancions imposades també es redueix fins a 30.005 euros. D’aquesta manera, la quantia de les sancions ha disminuït un 54.65% respecte l’any 2016. La majoria dels expedients oberts el 2017 han estat a persones físiques o jurídiques andorranes (4) i només 1 a estrangeres. Entre els locals s’ha expedientat dues gestores immobiliàries, una gestoria administrativa i un cuidador d’animals domèstics. L’empresa estrangera amonestada era un transportista de residus.

Etiquetes

Comentaris

Trending