Govern treballa amb la idea de rebaixar la inversió el 2017 i congelar els salaris públics

Comentaris

Govern treballa amb la idea de rebaixar la inversió el 2017 i congelar els salaris públics
Govern treballa amb la idea de rebaixar la inversió el 2017 i congelar els salaris públics

El Govern preveu reduir en un 3,5% la inversió a realitzar el 2017 respecte de la pressupostada per aquest 2016. L’executiu està treballant ja amb les línies mestres a partir de les quals s’haurà d’elaborar la previsió pressupostària per a l’any que ve. Si se segueixen fil per randa les previsions, també és més que plausible que els salaris de l’administració, un any més, quedin congelats. No obstant això, aquest 2016, segons el que disposa la Llei del pressupost, els sous superiors a 3.000 euros han recuperat el nivell que tenien abans de la ‘tisorada’ aplicada l’abril del 2012.

No és pas una cosa nova que es treballi tant a l’avançada: abans de les vacances tots els departaments documentals hauran de tenir un primer esborrany de les seves ‘necessitats’ amb les instruccions de càlcul que es facilitin des de Finances. Enguany, la tasca hauria de ser, almenys quant als principis rectors, més senzilla que la d’exercicis precedents: cal seguir en gran mesura el marc pressupostari al qual obliga la ‘regla d’or’. És clar que el document que fixa la previsió a mitjà termini (el que dura la legislatura) és variable. De fet, es pot arribar a modificar. Ara, s’ha de tornar a sotmetre qualsevol variació a l’acord del Tribunal de Comptes.

Si s’acaben aplicant els criteris amb què s’està treballant al ministeri, segons que han apuntat fonts parlamentàries coneixedores de l’orientació que pretén donar Finances al proper pressupost, voldria dir que la partida destinada a inversions reals es reduiria de més d’1,6 milions d’euros. Sempre, és clar, en funció del pressupostat, no pas del realitzat o liquidat, que són dos conceptes diferents. D’aquesta manera, si el pressupost per a l’exercici en curs preveu una dotació de 48,37 milions; la previsió per al 2017 no aniria gaire més enllà dels 46,7 milions d’euros.

I mentre la inversió baixa -fet que no agradarà ni poc ni gens a l’associació de contractistes d’obra pública, que ja van criticar la partida per aquest 2016-, la despesa pujarà de forma molt discreta. Molt moderada. L’objectiu amb què es treballa en aquest capítol, de forma genèrica i en una primera aproximació, segons les fonts ja citades, és permetre un increment de l’ordre de l’1%. Un augment molt minso. Tenint en compte el pressupost aprovat al Consell per aquest 2016, l’increment, en xifres absolutes, suposaria una mica més de tres milions d’euros, passant dels 314,3 milions previstos per aquest exercici, als 317,4 que suposaria incrementar la partida anterior en un 1%.

Si les previsions es compleixen, tot sembla indicar que un any més, els treballadors públics, de fet com al sector privat, no experimentaran cap tipus d’increment salarial. Com a mínim si s’aplica la previsió d’IPC per aquest 2016. No només no es preveu inflació; un exercici més, l’any podria acabar amb deflació, amb la qual cosa l’IPC a aplicar seria del 0%. L’evolució del cost de la vida des de l’inici de l’any fins ara ha experimentat una davallada, segons les dades d’estadística després del cinquè mes del 2016, del 0,4%. I no es preveu que d’aquí a final d’any la variació sigui gaire notable. L’acumulat final quedarà entre l’acumulat actual de l’any (del ja esmentat -0,4%) i l’interanual actualment situat en el -0,9%.

Comentaris

Trending