Govern inclourà la pròrroga dels contractes de lloguer en una llei de mesures urgents

L’executiu espera tancar abans de final d’any un conveni amb un comú per la cessió de sòl per poder fer habitatges de preu accessible

Comentaris

El ministre Víctor Filloy durant l'anunci de les mesures.
El ministre Víctor Filloy durant l'anunci de les mesures.
Les mesures que suposadament són de més impacte en relació amb l’habitatge i els preus dels lloguers seran efectives, si no passa res, des l’1 de gener. Per això tot una bateria de propostes s’inclouran en una llei de mesures urgents que aviat s’hauria de tramitar cap al Consell General i que inclourà més aspectes a banda dels relacionats amb la qüestió immobiliària. S’evitarà així que certs aspectes com l’obligació de renovacions contractuals aplicant l’increment de l’IPC com a màxim quedi un temps ‘desemparada’.

La mesura a la qual se li ha volgut donar continuïtat es va concretar a través de la Llei del pressupost, i com que aquesta no sol ser vigent fins al segon o tercer mes de l’any, si enguany es tornava a optar per la mateixa via hi havia el risc que durant uns mesos tot quedés als llimbs. D’aquí que com ha explicat el ministre d’Afers Socials i Habitatge, Víctor Filloy, s’estigui articulant una llei de mesures urgents. Filloy ha presentat un seguit de mesures, moltes d’elles ja més o menys avançades les darreres setmanes.

El titular d’Afers Socials ha explicat que es disposarà d’una partida per al 2020 d’1,9 milions d’euros per combatre situacions de fragilitat social via ajudes, i que el proper pressupost també preveurà ajuts a l’emancipació dels joves. Alhora, el pla Renova incrementarà el percentatge de subvenció a aquells propietaris que remodelin un bé que suposi un producte nou per al mercat de lloguer. Filloy ha tornat a insistir en la importància de la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge com a òrgan de coordinació i al fet que durant el mesos de novembre o desembre s’iniciaran les obres de construcció dels pisos socials que es van acordar amb la Fundació Armor.

El ministre també ha anunciat que abans de final d’any espera tancar un conveni amb un comú -que no ha revelat de quin es tracta- per tal que cedeixi sòl de manera gratuïta per poder-hi desenvolupar, en el futur, habitatges “a preu accessible”. La voluntat és que altres administracions parroquials s’afegeixin a la iniciativa i, de fet, ja hi hauria converses, encara que incipients, amb altres corporacions comunals.

La llei de mesures urgents ha de contemplar aspectes com la pròrroga del contracte de lloguer en aquells casos en què els arrendataris i els arrendadors no es posin d’acord i amb un increment no superior a l’IPC. Això sí, hi haurà certs matisos a aquesta premissa general. Aquesta clàusula inicial no s’aplicarà si l’arrendador cedeix l’habitatge a Govern per a usos socials o si l’arrendador recupera l’immoble per a un familiar fins a un parentiu màxim de segon grau. O quan l’immoble sigui superior a 200 metres quadrats amb espais com l’aparcament o una eventual terrassa la marge.

Com ja va explicar fa unes setmanes el ministre, en el cas que es facin obres de certa envergadura i tal com estipula la Llei d’arrendament de finques urbanes, l’increment del preu del lloguer podrà ser superior a l’IPC. També en el cas que faci tres anys que no s’augmenta el preu. En aquesta darrera situació la puja podrà ser retroactiva; això sí, s’haurà d’establir un nou contracte per cinc anys.

Comentaris (2)

Trending