Govern deixa clar que no es planteja recuperar el gir a l’esquerra al Punt de Trobada

L’esllavissada que hi va haver a la parcel·la de ‘La Portalada’ fa impossible també tornar a ubicar en aquella zona una parada de bus en el sentit de pujada

Comentaris

-
-
El Govern no es planteja recuperar el gir a l’esquerra al Punt de Trobada per una qüestió de fluïdesa circulatòria i considera materialment impossible després de l’esllavissada del 10 d’agost reinstal·lar una parada de bus a la zona de ‘La Portalada’ en el cantó ascendent de la carretera CG-1. Així ho exposa el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en dues respostes parlamentàries fetes a preguntes de la consellera general de terceravia Carine Montaner.

L’exposició més extensa és la relativa al gir a l’esquerra. De fet, el fet que no es torni a situar a ‘La Portalada’ una parada de bus en sentit nord, tot i que probablement tampoc no s’hauria fet, és ara mateix impossible per un fet sobrevingut: el despreniment que just afecta el costat ascendent de la carretera. Sobre la qüestió del gir a l’esquerra, Gallardo, en la seva resposta, ressalta el fet que la Taula de Mobilitat va acordar al seu dia i de forma general la supressió dels girs a l’esquerra; que es va acordar poder disposar d’un doble carril directe des del poble de Sant Julià i fins a la frontera; i que els diferents punts rodons que hi ha en aquests trams permeten una connectivitat més que notable.

En la resposta es recorda que la proposta elevada a la Taula Nacional de Mobilitat estava fonamentada en motius d’interès públic general, com ara augmentar la capacitat de la carretera, millorar la fluïdesa de la circulació, disminuir la longitud de cues, evitar congestions de trànsit, augmentar la seguretat viària, evitant creuament de carrils en un tram de molt elevada intensitat de trànsit i evitar afectacions als ciutadans del nucli urbà de Sant Julià de Lòria a causa de retencions de trànsit. 

“La Taula Nacional de Mobilitat, va analitzar la proposta, i va tenir en compte que la rotonda de la Riberola havia entrat en servei recentment, que el conjunt de quatre rotondes (rotonda situada a l’inici del poble de Sant Julià de Lòria; rotonda del riu d’Aubinyà; rotonda de la Riberola; i rotonda coneguda com a ‘de la depuradora’) possibiliten les maniobres de canvi de sentit a distàncies de desplaçament raonables”. 

Finalment es recorda que l’esmentat organisme de gestió de les carreteres “va informar favorablement la proposta de suprimir tots els carrils de girs a esquerra existents en tota la longitud esmentada (destinats a les maniobres d’entrada i sortida dels centres comercials Sant Eloi, River, Punt de Trobada i diverses benzineres)” per tal de poder “disposar de dos carrils de circulació en sentit Espanya, de forma ininterrompuda, des del poble de Sant Julià de Lòria fins a la frontera del riu Runer”. Per tot plegat es descarta el retorn del gir a l’esquerra al Punt de Trobada.

Comentaris (1)

Trending