Fitch Ratings preveu que l’economia d’Andorra creixerà els propers anys per sota dels països de l’entorn

La qualificadora manté al Principat la ‘nota’ BBB amb perspectiva estable, destaca l’equilibri pressupostari de l’Estat però lamenta la manca de diversificació i la dependència del sector bancari

-
-
Fitch Ratings creu que el creixement econòmic d’Andorra els cinc propers anys estarà força per sota d’altres països similars quant a la qualificació dels seus ràtings de solvència com a país. Així, tot i considerar “sòlid” el creixement experimentat el 2018, preveu un avenç mitjà de l’1,9% del PIB mentre que situa altres indrets equiparables en una alça del 3,1%. Malgrat tot, l’equilibri pressupostari de l’Estat i una “política fiscal prudent” permeten mantenir al Principat un ràting de BBB amb perspectiva estable.

En la vuitena avaluació de Fitch, l’agència valora la reducció del deute sobirà del Principat així com l’equilibri de les finances públiques i el creixement moderat del PIB. També remarca que s’ha produït una millora de la flexibilitat del finançament i destaca que l'emissió de bons de deute públic estigui substituint el finançament bancari. A més, els avaluadors preveuen estabilitat en el deute durant els pròxim dos anys basant-se en les finances equilibrades de l’administració, uns superàvits sostinguts i un creixement moderat del PIB. Cal tenir en compte que totes les dades amb què basen els seus càlculs aquestes agències són majoritàriament facilitades per la pròpia administració que se sotmet al control.

L'avaluadora alerta dels riscos d'una economia petita i poc diversificada amb un sector bancari molt gran, en proporció, tot i que considera força estable

L’avaluador continua lamentant, en certa manera, la petitesa de l’economia andorrana i la seva poca diversificació, la manca de dades econòmiques disponibles i els riscos associats a un gran sector financer “sense un prestamista d’última instància creïble”. Segons les dades a les quals hauria pogut accedir Fitch, “els actius bancaris consolidats estan a prop del 500% del PIB”. L’avaluació també destaca els superàvits dels comuns -més enllà de la situació financera i pressupostària de l’administració central- i els excedents de la Seguretat Social. Clar que la valoració de la CASS es fa tenint en compte sistemes que funcionen de manera molt diferent al d’Andorra i que tenen molt més marge de maniobra en tenir molts més afiliats (per bé i per mal).

Justament, aspectes relacionats amb l’ocupació són els que fan predir a Fitch Ratings un creixement molt més lent, més frenat, del Principat respecte d’altres jurisdiccions. Diu la valoració de la qualificadora que “l’activitat econòmica va ser sòlida el 2018 i esperem un creixement anual del 2%, similar a la taxa del 2017”. I tot plegat portaria a una mitjana del PIB “a cinc anys a l’1,9%, el que cal comparar-ho de manera desfavorable amb la mitjana del grup d’equiparables, que se situaria a l’entorn del 3,1%”. La petitesa “del mercat laboral frena la creació d’ocupació” i “hi ha una moderació en el creixement del PIB a la veïna Espanya i, en menor mesura, a França”.

La prediccions de Fitch Ratings també remarquen, ara en positiu, l’adequació als estàndards internacionals o el fet que hagi frenat “una mica” la sortida de dipòsits del país producte de la posada en marxa de l’intercanvi d’informació fiscal. També la sortida de la llista gris de la Unió Europea de jurisdiccions fiscals no cooperatives. Fitch reclama “una amplia continuïtat” dels esforços d’homologació alhora que alerta del risc de la dimensió del sector bancari, que tot i tenir “una base de dipòsits de clients estable”, no té un prestador final “creïble” per assumir un eventual problema que amb un sector tan sobredimensionat podria arribar a donar-se.

Comentaris (2)

Trending