El Tribunal de Comptes demana a FEDA més transperència a l’hora de fer adjudicacions

L’òrgan fiscalitzador ha detectat contractacions sense concurrència que no tenen una motivació justificada i també alerta del risc que a les filials es puguin autoritzar pagaments de fins a 15.000 euros només amb la signatura d’un apoderat

Seu central de FEDA.
Seu central de FEDA. FEDA

El Tribunal de Comptes considera que algunes de les adjudicacions realitzades per FEDA no s’han fet de la forma més adequada. Així ho remarca en el seu informe sobre els comptes de la companyia energètica de l’any 2019. Per això, l’òrgan fiscalitzador fa una clar recomanació a l’empresa pública: ha d’adoptar mesures que permetin fomentar tant la transparència dels processos de contractació com donar més opcions de concurrència a les empreses que hi puguin estar interessades.

L’informe, en aquest sentit, recorda el que estipula la Llei del 2016 que regula el funcionament i l’organització de la companyia energètica. El text prescriu, remarquen, que “el consell d’administració ha de vetllar pel respecte dels principis de publicitat i concurrència en les contractacions (...) sense perjudici de les excepcions que pot acordar en atenció al caràcter estratègic” d’alguns dels encàrrecs. De fet, se li encomana un manual de bones pràctiques i que es publiquin les adjudicacions a la web.

“Es recomana, en base al principi d’economia que ha de regir la bona gestió dels recursos públics, que s’adoptin mesures per fomentar la publicitat i la concurrència”, asseguren a l’informe

S’admet que FEDA ja té l’esmentat document així com un codi ètic per als proveïdors i un altre que estableix el procés general de compres. Tot i això, es considera que encara hi ha camí a recórrer. I és que s’alerta que “en el treball de camp realitzat, s’han observat diferents adjudicacions directes sense concurrència”.

Aquestes haurien estat “motivades en l’impossibilitat o inconveniència” de demanar públicament ofertes o “pel seu caràcter estratègic”. A l’entendre del Tribunal, però, “per la naturalesa de la contractació, la motivació sembla poc justificada”.

Per això, es considera que cal que FEDA canviï la seva forma de fer en aquest tipus d’actuacions. “Es recomana, en base al principi d’economia que ha de regir la bona gestió dels recursos públics, que s’adoptin mesures per fomentar la publicitat i la concurrència”, asseguren a l’informe.

Una altra tibada d’orelles que es fa des de l’òrgan fiscalitzador fa referència a dues de les filials de la companyia: FEDA Solucions i Capçalera d’Infraestructures Energètiques. En tots dos casos, es considera que hi ha poc control a l’hora d’autoritzar operacions de pagament. “Fins a l’import de 15.000 euros ho poden fer tots els apoderats de la societat, sense ser necessària la signatura d’una altra persona”, s’avisa, fet pel qual “també se n’exclou el pagament de nòmines, independentment de l’import”.

El Tribunal adverteix que “no es compleix el principi de mancomunació que ha de regir en la gestió dels fons públics”. Per això, es recomana “adaptar procediments de pagament que el respectin”.

Des de FEDA s’admet aquesta situació. Es justifica, però, indicant que “busquem el fet de no retardar certs pagaments degut al fet que no puguem disposar de dues signatures. El Tribunal, però, no considera que aquesta al·legació justifiqui una forma de fer que no considera adient.

Etiquetes

Comentaris (8)

Trending