El sector de la construcció té ‘contractats’ prop de mil milions en crèdits

La inversió creditícia sumada dels quatre principals bancs del país va arribar pràcticament als sis mil milions el 2020, tres-cents més que l’any abans

Dues de les torres en construcció al Clot d'Emprivat.
Dues de les torres en construcció al Clot d'Emprivat. Toni Solanelles

Les empreses del món constructiu i immobiliari tenen prop de mil milions ‘contractats’ en crèdits en els quatre principals bancs del país. És el sector que ostenta més volum dins el concepte de la inversió creditícia, que el 2020 va arribar pràcticament als sis mil milions d’euros. Aquestes dades surten de les memòries de Crèdit Andorrà, Andbank, MoraBanc i BancSabadell i en algun cas s’ha de fer una petita extrapolació perquè no s’hi esmenta el sector econòmic en concret en què va destinada la inversió.

Per ara, o fins l’any passat, vaja, el rati de morositat no va experimentar un increment. Almenys no que sigui rellevant. Però caldrà veure els propers mesos i fins i tot algun any l’evolució de tot plegat. De moment, la construcció va ben en popa i, per ara, s’estaria ‘col·locant’ el nou producte. En cas que hi hagués una frenada, i vista la importància percentual que té la construcció en la inversió creditícia dels bancs, hi podria haver dificultats.

Entre el 2019 i el 2020, en xifres globals, els bancs esmentats van incrementar, en conjunt, de més de 300 milions els destinats a crèdits. D’aquests, uns 120 estan avalats pel Govern en el marc del programa d’ajut a les empreses derivat de les mesures relatives a frenar l’impacte econòmic de la pandèmia. Andbank és el que va créixer més en crèdits concedits entre els dos exercicis , passant de 1.611 milions a 1.899. El capítol d’inversió creditícia més elevat correspon a Crèdit Andorrà (2.442 milions). Després s’hi troben MoraBanc (1.185) i BancSabadell (392). La suma global és de 5.917 milions d’euros.

Pel que fa a les grans àrees, dels prop de sis mil milions d’euros en crèdits, 156 estan concedits al sector públic i 334 a societats financeres. Els dos grans sectors crediticis són les societats no financeres, que té contractats 2.730 milions d’euros, i els particulars, amb 2.698 milions. Menys el sector públic (amb una forta davallada del 26% per la diversificació d’instruments financers), la resta d’àrees han incrementat el volum dinerari de crèdits contractats. El sector que menys ha crescut és, justament, el de les societats no financeres, que és on s’inclouen les empreses constructives i immobiliàries, que copsen un 36% aproximadament del tot del sector.

Comentaris

Trending