Retallada en les deduccions sobre l’impost de societats perquè l’Estat pugui recaptar més

Només es podrà desgravar si es fan inversions per digitalitzar les empreses o es contracten treballadors de menys de 25 anys o de més de 55; hi haurà una nova reducció sobre la quota de tributació per mecenatge

El ministre de Finances, Eric Jover, durant la compareixença d'aquest dijous al Consell General.
El ministre de Finances, Eric Jover, durant la compareixença d'aquest dijous al Consell General. EDUARD COMELLAS / CONSELL GENERAL

La possibilitat de les empreses de rebaixar la quota de tributació en relació a l’impost de societats es veurà molt notablement reduïda si tira endavant un dels vectors que el ministeri de Finances prepara en el marc d’una reformulació del marc fiscal per tal d’aconseguir que l’Estat recapti més diners sense haver de tocar els tipus impositius. Els teòrics. Una altra cosa són els efectius, que eren mes baixos, justament, a causa de les múltiples deduccions que hi havia. O hi ha, vaja.

Segons que ha pogut saber l’Altaveu, en la proposta que treballa Finances hi apareixen diversos canvis, especialment en relació amb la deducció que es permetia sobre la base de tributació en relació a les noves inversions i a la contractació de personal. En canvi, es crearia una nova possibilitat de desgravació en cas de mecenatge i, fins i tot, es proposa un tipus del 15% per alguns aspectes concrets de venda d’actius immobiliaris.

En relació a les inversions, fins ara és pot deduir un 5% de noves inversions en nous actius fixes. La proposta modificativa comportaria reduir la desgravació a un 2% i només en noves inversions de digitalització. El Govern, amb el ‘permís’ del Consell General, es reservaria la potestat de modular l’àmbit d’aplicació per via de la Llei del pressupost. Quant a la creació de llocs de treball, ara la deducció sobre la base de tributació és de 3.000 euros per increment de la plantilla mitjana de treballadors fixes. La proposta governamental seria passar a 1.000 euros per l’increment mitjà de plantilla mitjana fixa. Alhora s’imposarien nous requisits: cal apostar per col·lectius vulnerables (menors de 25 anys, majors de 55 anys o persones amb diversitat funcional) i els treballadors a ocupar han d’haver estat inscrits al servei d’ocupació.

Mecenatge

Com s’ha dit, es crearia una nova deducció per mecenatge. Hi hauria dos tipus diferents de desgravació. Del 2% quan es tracti de donacions a entitats sense ànim de lucre o esponsoritzacions a entitats sense ànim de lucre (amb un límit màxim que s’establirà). Es deduiria un 4% per donacions o esponsoritzacions d’esdeveniments d’especial interès públic. Aquests esdeveniments seran determinats, si prospera la proposta, per llei.

El tipus impositiu general continuaria sent del 10%. Però hi ha dos canvis significatius. Es crea un nou tipus del 15% per gravar les vendes d’immobles propietat de l’obligat durant menys de dos anys arran de l’eliminació de l’impost sobre plusvàlues. S’establiran uns coeficients per modular la base de tributació. I quant al tipus del 0% ja existent per aplicar-lo sobre els organismes d’inversió col·lectiva hi haurà canvis. El tipus esmentat només serà aplicable quan compleixin amb els requisits inherents a aquesta tipologia d’organismes.

Comentaris (1)

Trending