Les fusions bancàries i la pujada de tipus incrementa els ingressos de l’Autoritat Financera

L’entitat supervisora ja havia superat a 30 de setembre la previsió pressupostària de recaptació per taxa i triplicava la dels interessos provinents dels dipòsits en divises

L'AFA té la seva seu a l'edifici Montclar.
L'AFA té la seva seu a l'edifici Montclar. Toni Solanelles

El sector financer va viure al llarg de l’any passat canvis importants. Bàsicament, la consolidació de les dues operacions de fusió: la compra de Vall Banc per part de Crèdit i la de BancSabadell per MoraBanc. Tots aquests moviments van generar, de retruc, una sèrie d’obligacions de les entitats cap al supervisor, una Autoritat Financera (AFA), que ha vist incrementar de forma destaca els seus ingressos, per sobre del que s’havia pressupostat.

Així es pot constatar en la liquidació pressupostària a 30 de setembre que l’ens va enviar al Consell General, document al qual ha tingut accés Altaveu. El pressupost per al 2022 aprovat en el seu dia preveia recaptar fins a 2,795 milions en taxes. En canvi, a finals del tercer trimestre, aquesta xifra ja s’havia superat amb escreix. Arribava a 2,931 milions.

Tal com s’explica al document, l’origen d’aquest increment no previst té a veure, justament, amb els moviments al sector. Així, pel que fa a les taxes cobrades en els processos d’autorització i inscripció, s’ha cobrat el 128,20% del que s’havia estimat als comptes pels “actes administratius que han tingut lloc en aquest període relacionat amb les adquisicions i fusions de les entitats bancàries supervisades.

Per un altre costat, també s’ha ingressat més via les taxes anuals de supervisió. Un 111,28% del que s’havia fixat al pressupost pel 2022. En aquest cas, “l’excés ve donat, d’una banda, per l’augment de l’IPC del 3,3% i, de l’altra, per la modificació dels paràmetres establerts a la base de càlcul”. A banda, també es va emetre per primer cop una figura anual per la supervisió d’entitats de mitjans de pagament. Això ha permès ingressar 6.346 euros.

L’AFA, fins al setembre, ha ingressat 3.085 milions. La part gruixuda és, com s’ha dit, les taxes, però hi ha altres capítols que també han millorat, com ara els patrimonials, fins a 153.717,50 euros, molt a prop ja d’igualar la previsió pressupostària. En aquest cas, el motiu es troba a la partida dels interessos de dipòsits, que gairebé triplica el que s’havia establert als comptes, fins a 63.665 euros. I és que s’han començat a percebre rendiment pels dipòsits en divises que, fins ara, no donaven res pels baixos tipus.

A banda, cal tenir en compte els ingressos pels actius financers: 12,007 milions d’euros. Això es deu principalment a la liquidació d’una emissió de deute públic i al fons de la justícia i de residències passives. En total, doncs, els ingressos ascendeixen a 15,09 milions. En canvi, les despeses es queden en 5,7, fet que permet un superàvit, a 30 de setembre, de 9,3 milions.

Comentaris (6)

Trending