Els duaners també tindran especialistes i les primes suposaran 70.000 euros anuals

Jover assegura que amb el reglament d’especialitats, “dignifiquem el cos i el professionalitzem encara més” davant els nous reptes als quals s’hauran d’afrontar els agents

Una imatge el despatx central de la Duana.
Una imatge el despatx central de la Duana. Toni Solanelles

Els duaners també tindran les seves especialitats. O dit d’una altra manera, també passaran a cobrar complements per raó d’aquelles especificitats que ostenti cadascun dels seus agents. Era l’únic cos especial que no tenia les especialitzacions que es recullen un nou reglament que el Govern ha aprovat aquest dimecres, i que quan es desplegui totalment, suposaran una despesa afegida a la de la massa salarial ordinària, per dir-ho d’alguna manera, de 70.000 euros anuals, segons que ha assegurat el ministre de Finances i de tutela del cos, Eric Jover.

El responsable ministerial ha assegurat que la normativa ha estat consensuada tant amb els membres del cos com amb el sindicat, i ve a complementar, en certa manera, el reglament del port i ús d’arma que fa poc també es va aprovar. Jover ha explicat que el que s’ha plasmat al nou document és el resultat de “construir una sèrie d’especialitats que no estaven reconegudes i que necessitem i necessitarem en els propers mesos o anys” per múltiples factors tals com “el creixement de la inseguretat associat a atacs terroristes” que es viuen en altres països o l’especificitat del tabac o la fauna salvatge, per posar un exemple. També cal tenir agents formats de manera específica, ha remarcat el ministre, en el seguiment de convenis internacionals que siguin d’aplicació duanera. En tot cas, segons el responsable de Finances, “dignifiquem el cos i el professionalitzem encara més”.

El reglament aprovat al consell de ministres serveix per “construir una sèrie d’especialitats que no estaven reconegudes i que necessitem i necessitarem en els propers mesos o anys” per múltiples factors

A partir de les funcions duaneres bàsiques, es defineix com a especialitat un conjunt de tasques de naturalesa homogènia que requereixen per executar-les correctament, atesa la dificultat tècnica que comporten, un nivell superior tant de competències com de formació inicial i continuada de les persones que les han d’efectuar.

El reglament aprovat defineix quatre nivells diferents amb un catàleg d’especialitats concrets. Pel que fa al nivell 1 es contempla l’agent de control; al nivell 2 es contempla el formador en primers auxilis, l’agent tutor, l’auditor/certificador d’OEA i aquells destinats al seguiment del conveni marc de l’OMS per al control del tabac i al seguiment del conveni sobre comerç internacional d’espècies de fauna i flora salvatges amenaçades (CITES); en el nivell 3 hi pertanyen els agents experts en codificació de mercaderies, en el valor a la Duana, en les regles d’origen, i el monitor de tir i en tècniques d’intervenció. Finalment al nivell 4 hi ha contemplat l’agent membre de la unitat de lluita contra el frau i el guia caní.

Tal com recull el text, l’accés als nivells d’especialitat queda subjecte al compliment dels requisits i de les condicions que s’estableixin en les bases de les convocatòries que es publiquin a aquest efecte, i s’assignen d’acord amb l’avaluació dels mèrits i dels resultats de les proves que es determinin en cada convocatòria. Així, els membres del cos de Duana als quals s’hagi reconegut un nivell d’especialitat han de respectar els períodes de permanència mínima establerts.

Comentaris

Trending