El coronavirus deixa Govern sense una quarta part de la recaptació en impostos i taxes

Durant el primer semestre, entre les diferents figures, es van ingressar 144,06 milions d’euros, en comparació als 197,43 del mateix període del 2019

El coronavirus ha provocat un fort impacte en la recaptació del Govern.
El coronavirus ha provocat un fort impacte en la recaptació del Govern.

Tothom donava per fet que la crisi del coronavirus provocaria un fortíssim impacte en la recaptació del Govern. Ara, aquest cop ja està quantificat. A 30 de juny, la davallada d’ingressos és generalitzada en gairebé tots els impostos i taxes -amb l’excepció de l’IRPF- i suposa per a l’Estat haver deixat d’ingressar més d’una quarta part del que havia entrat l’any passat a les arques públiques. Una caiguda del 27% que ni tan sols les aportacions extraordinàries de les parapúbliques poden compensar.

Així es pot comprovar en el document ‘Execució pressupostària i comptable amb data 30 de juny de l’exercici 2020’ que des de l’executiu s’ha fet arribar al Consell General, al qual ha tingut accés Altaveu. Al primer semestre del 2019, la recaptació assolida amb impostos i taxes sumava prop de 200 milions d’euros. En concret, 197,43. Durant el mateix període d’enguany, els ingressos s’han quedat per sota dels 150. De fet, en 144,06. És a dir, un 27% menys.

La davallada d’ingressos és generalitzada en gairebé totes les grans figures tributàries, amb l’excepció de l’IRPF

Es tracta d’una davallada generalitzada en gairebé totes les figures, amb comptades excepcions. Així, l’únic impost gran que ha millorat el seu comportament respecte a l’any passat és l’IRPF. Fins al juny s’han ingressat 10,28 milions, un 6,7% més que els 9,64 del 2019; evolució que també comparteix l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries. És, però, un miratge en un desert de números vermells.

El panorama recaptatori del primer semestre és desolador per culpa, evidentment, de la pandèmia de la Covid-19 i dels mesos de confinament i de tancament obligatori de les principals activitats econòmiques. Hi ha figures on, sense pal·liatius, es pot parlar de desastre. Un clar exemple és la taxa al consum.

Per aquest concepte, durant el primer semestre del 2019 es van ingressar 48,54 milions. Enguany, s’han quedat en 29,34. És a dir, gairebé un 40% per sota. Cal tenir present que aquesta figura grava principalment el tabac i la davallada de les importacions provocades pel tancament al turisme i al comerç ha estat fortíssima.

El tancament comercial provoca un daltabaix en la taxa al consum, que cau gairebé un 40%, i l’IGI, la davallada del qual se situa per sobre del 24%

No és, però, l’únic daltabaix recaptatori. Al contrari. També s’ha viscut amb l’Impost General Indirecte. Els 45,58 milions ingressats enguany suposen una davallada de més del 24% amb comparació als 60,16 del primer semestre del 2019. 14,57 milions menys.

Pel que fa als impostos especials, també pateix un fort cop: dels 22,53 milions de l’exercici anterior s’ha passat a únicament 14,6. És a dir, un 35,22% de reducció fruit de la disminució clara dels productes gravats, com ara els carburants.

El document posa en relleu que “aquests tres impostos manifesten ja els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària”. També es considera que “el ritme de la recuperació econòmica marcarà l’impacte recaptatori”. Ja s’avisa també que “tenint en compte que aquests tres tributs constitueixen la principal font d’ingressos de l’Estat, la reducció de la seva recaptació serà determinant en el resultat pressupostari de l’exercici”. I és que, en línies globals, la davallada de l’assolit per impostos indirectes és del 31%: de 135,23 milions el 2019 a només 92,8 enguany.

Les males notícies, però, també es veuen en els impostos directes. El de Societats també registrat una forta davallada, del 15,16%. Pateix una disminució de 3,26 milions d’euros, fins a situar-se en 18,24.

El cop en la recaptació es compensa, en part, per tres recursos extraordinaris: distribució de beneficis i de reserves de FEDA i Andorra Telecom, el fons de solidaritat i el de compensació

La davallada de recaptació queda, en part, compensada per l’entrada de quatre partides d’ingressos extraordinaris. Per un costat, els prop de 2,5 milions d’euros provinents del fons de solidaritat. Per l’altra, l’aportació feta per FEDA i Andorra Telecom, que va molt més enllà de la distribució de resultats.

Això fa que els ingressos patrimonials passin a ser de 59,13 milions, pels 24,03 del 2019. Així, la companyia de telecomunicacions, entre repartiment de dividends i de reserves, ha transferit al Govern 44,22 milions (18,5 més que un any enrere). Per la seva banda, FEDA ha enviat 14,47, pels tot just 4,37 de l’exercici anterior. “La situació econòmica actual derivada de la crisi sanitària ha fet necessari un esforç addicional de les parapúbliques en clau de recolzar l’important esforç financer que està realitzant l’Estat”, s’indica al document.

La darrera partida extraordinària és el recurs al fons de compensació creat, ara fa uns anys, per la Llei de la regla d’or. Això ha suposat una entrada de 2,7 milions més.

Tot i aquestes aportacions, la caiguda d’ingressos durant el primer semestre amb comparació als assolits el 2019 és forta. Es queden en 205,71 milions, el que suposa gairebé setze menys que els 221,52 d’un any abans. Ara, però, caldrà veure com ha evolucionat la situació en el tercer trimestre, amb la reobertura de la major part d’activitats.

Comentaris (2)

Trending